De diensten van Pondera variëren van beleidsonderzoek voor overheden tot het ondersteunen van de projectontwikkeling van duurzame energie in alle fasen van de projectlevenscyclus. Voorbeelden van beleidsonderzoek zijn studies naar de haalbaarheid van verschillende vormen van duurzame energie opwekking in een gemeente of regio en het helpen opstellen van beleidskaders voor wind- of zonne-energie. Ook verzorgen wij invulling van ruimtelijke plannen – zoals bestemmingsplannen – voor duurzame energiegerichte planvorming of benodigde infrastructuur en helpen we overheden bij het opzetten van tenders voor duurzame energieprojecten.