Bij de ontwikkeling van een duurzaam energieproject bijvoorbeeld voor windenergie, zonne-energie geothermie is het vastleggen van gemaakte afspraken tussen de diverse partijen noodzakelijk. Dit voorkomt achteraf verassingen en hierdoor weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Een veelgebruikt middel voor het vastleggen van afspraken tussen overheden, initiatiefnemers van duurzame projecten en grondeigenaren is de anterieure overeenkomst.

Anterieure overeenkomsten duurzame energieprojecten

Pondera heeft voor diverse wind- en zonprojecten anterieure overeenkomsten opgesteld en begeleidt deze overeenkomsten. Hierbij gaat het veelal om de vastlegging van de verplichtingen voor zowel de initiatiefnemer van het project als de betreffende overheid. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer voor het vooraf saneren van opstallen op de projectlocatie. Of het na afloop van de exploitatieperiode verwijderen van een zonnepark. Verplichtingen voor een gemeente betreffen vaak de inspanningsverplichting voor het voortvarend in procedure brengen van de omgevingsvergunning.

Pondera hanteert het gezegde: vertrouwen is goed, vastleggen is beter. Wilt u er zeker van zijn dat de afspraken die u als overheid met een private partij maakt of vice versa, gedurende de exploitatieperiode standhouden? Wij gaan graag vrijblijvend met u het gesprek aan. Dan beoordelen wij gezamenlijk of het opstellen van een anterieure overeenkomst u het comfort geeft waar u naar zoekt. Daarnaast kan Pondera u ook ondersteunen bij het sluiten van geheimhoudings- en intentieovereenkomsten en grond-(opstal-)overeenkomsten.

Senior Adviseur Duurzame Energie

terug naar diensten