Hydrogen

De Omgevingswet: Inzicht in de vergunningenprocedure voor waterstofproductie-installaties

Waterstof gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen in het sterk veranderende energiesysteem. Het wordt door velen gezien als het cruciale stukje in de energietransitie-puzzel. Waterstof kan namelijk breed toegepast worden: als brandstof voor industriële processen die veel warmte nodig hebben (o.a. staalindustrie), als flexibel regelbaar vermogen door opgeslagen waterstof weer te elektrificeren1, als emissie-vrije…

Lees meer

Het versnellen van de energietransitie in Indonesië: Verkennen van de kansen

  In 2016 werd Pondera actief in Indonesië, met het doel om de energietransitie in opkomende markten te versnellen. Indonesië heeft zich ten doel gesteld om in 2025 23% hernieuwbare energie in de energiemix te hebben. Hoewel de belangstelling van ontwikkelaars van hernieuwbare energie en de beschikbaarheid van financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden groot is, verloopt…

Lees meer

GRASP-analyse van de Eemshaven levert nieuwe inzichten

  Met de groeiende offshore windcapaciteit, als onderdeel van onze energietransitie, zijn er de afgelopen jaren verschillende modelstudies gedaan naar het windklimaat op de Noordzee. Als onderdeel van het WINS50 project (“Winds of the NorthSea in 2050”), door KNMI, TUDelft en Whiffle, heeft Pondera meegewerkt aan een case studie voor windpark Strekdammen. Naast het bijdragen…

Lees meer

Nieuwe normen wind op land: ‘the devil is in the details’

Lang verwacht, nu gekomen: op 12 oktober jl. is het Ontwerpbesluit Windturbines leefomgeving gepubliceerd (hier te vinden). Een besluit dat lang in ‘Nevele’ gehuld was en waar velen, sinds juli 2021 op hebben gewacht. Met de publicatie van het ontwerpbesluit komt een einde aan twee jaar van onduidelijkheid, lokale normen en discussie. Wellicht niet helemaal.…

Lees meer

Blog: Van energieproducent naar energiehub

Met de energietransitie in volle gang wordt het energienet van Nederland steeds zwaarder belast. Hierdoor kan in sommige regio’s duurzame energie maar beperkt aan het net geleverd worden en ontstaan barrières voor het realiseren van nieuwe duurzame-energieprojecten. Dat effect staat ook bekend als zogenaamde curtailment. Om verder te kunnen verduurzamen, zijn creatieve oplossingen nodig waarbij…

Lees meer

Blog: De veiligheid van windturbines

Het is gelukkig een zeldzaamheid, maar ook windturbines kunnen zodanig kapotgaan, dat ze een risico vormen voor de veiligheid van de omgeving. Je kunt je er iets bij voorstellen: het afbreken van een (deel van een) rotorblad, het omvallen van de toren of het naar beneden vallen van de gondel. Hoewel ongelukken bijna nooit voorkomen…

Lees meer
windopland

Blog: Windturbine(geluid) en gezondheid: update

Dat de vraag over gezondheidseffecten relevant is concluderen wij ook uit het feit dat onze blog over windturbinegeluid en gezondheid uit 2018 tot op vandaag nog steeds gelezen wordt en de best gelezen blog op onze website is. Dit geeft aan dat het onderwerp nog steeds actueel is en het veel mensen bezighoudt. De afgelopen…

Lees meer

Blog: Offshore wind in the US

US Offshore wind take-off In the last few months, a lot has been written on the potential take-off of offshore wind in the United States. Now that the US is ‘back in the game’ and is taking up on climate change by rejoining the Paris agreement, offshore wind developers foresee a bright short term future…

Lees meer
Bron: FlakkeeNieuws

Blog: Wikkend en wegend de energieproductie verduurzamen

De afgelopen weken hebben de regionale kranten in twee weekendedities aandacht besteed aan enkele belangrijke pijlers van het klimaatakkoord: wind- en zonne-energie. In de reeks Energie van de toekomst werden de lezers in een notendop en eigenlijk best kort door de bocht geïnformeerd over de gevolgen voor de natuur en het landschap en de hinder…

Lees meer

Blog: De realisatie van een geothermisch project

Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron van duurzame energie beschouwd. Sinds het boren van de eerste geothermische putten in 2007 is deze techniek steeds volwassener geworden. De omgevingseffecten zijn beperkt, zodat deze energiebron zeer goed inpasbaar is. Er is dan ook een grote rol voor geothermie weggelegd in de energietransitie. Mijn verhaal volgt…

Lees meer