Is voor een zonne- of windpark de omgevingsvergunning binnen, de SDE-subsidie verleend en de netaansluiting geregeld? Simpel gezegd hoeft er dan “alleen nog” een fabrikant gekozen te worden die de windturbines neer gaat zetten, een aannemer die de civiele en elektrische werken (Balance of Plant) gaat bouwen of een installateur die het zonneveld aanlegt.

Maar hoe weet u nu welke van de talloze aanbieders voor uw project het beste is? Door één of meerdere aanbestedingen, ook wel tenders genoemd, te houden kunt u op een gestructureerde manier alle aanbiedingen met elkaar vergelijken, onderhandelen met aanbieders en een contract sluiten met de beste partij.

Aanbestedingsstrategie zonne- of windpark

Belangrijk is wel dat er vooraf nagedacht wordt over de aanbestedingsstrategie. Het beantwoorden van een aantal belangrijke vragen is hierbij cruciaal:

 • Gaat de markt zowel ontwerpen, inkopen als uitvoeren? Dit wordt ook wel een EPC (Engineering, Procurement, Construction) contract genoemd.
 • Wordt de volledige projectscope door één partij uitgevoerd of door meerdere partijen? Bijvoorbeeld door onderscheid te maken tussen de bouw van de windturbine, de civiele werken en de elektrische infrastructuur.
 • Welke contractvoorwaarden worden gehanteerd?
  • Voor de levering van windturbines wordt meestal gebruik gemaakt van Fidic Yellow Book. Deze contractvorm is voor alle windturbineleveranciers bekend en sluit goed aan bij de werkwijze, risico’s en mate van complexiteit die hoort bij de levering en constructie van windturbines.
  • De civiele en elektrische (Balance of Plant) werkzaamheden worden vaak door Nederlandse partijen uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de UAV-gc. Indien de initiatiefnemers zelf verantwoording willen dragen voor (het opstellen van) het ontwerp kan er tevens gebruik gemaakt worden van de UAV-contractvoorwaarden.
  • Voor het ontwerp en de realisatie van een zonnepark zijn voorwaarden van ALIB 2007 een veel voorkomende variant.
  • Afhankelijk van de aard van uw project, de risico’s en de mate van complexiteit kunnen echter ook andere bestaande contractvormen of zelf vormvrije contracten gebruikt worden. Zo wordt bij kleinere projecten ook wel eens gebruik gemaakt van het contractformat van de aannemer of leverancier. Wij kijken graag met u naar de best passend oplossing voor uw project.
 • Welke selectie van partijen is geschikt om uit te nodigen voor de aanbesteding? Op basis van bijvoorbeeld de vergunningsvereisten.
 • Wat voor aanbestedingsprocedure is als beste van toepassing en welke wettelijke regels gelden er (bijvoorbeeld een Europose Aanbesteding)?
 • Op basis van welke criteria wordt de beste partij geselecteerd?
 • Gaat de selecteerde partij ook het beheer en onderhoud uitvoeren?
 • Wat is een realistische planning voor het aanbesteden en uitvoeren van het project?
 • Kortom: welke strategie helpt u om de juiste partijen te binden aan uw project!

Pondera helpt bij aanbestedingsstrategie zon- en windprojecten

Pondera kan u helpen bij zowel het stellen als het beantwoorden van deze vragen als het formuleren van de aanbestedingsstrategie en bij het daadwerkelijk starten van een aanbesteding. Voor verschillende reeds aanbestede zon- en windprojecten hebben wij onze expertise al ingezet. Ben u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij gaan graag met u vrijblijvend het gesprek aan.

Contract Manager / Team Manager Constructie, Bouw & Exploitatie

terug naar diensten