Eric Arends

EricArends_EvR_A9A9115

Eric Arends

Managing Partner / Directeur

team_prevteam_next

email

linkedin

Eric Arends heeft als projectleider en procesmanager in meer dan 20 jaar een brede ervaring opgebouwd op gebied van milieu- en veiligheidsmanagement, duurzame energie en ruimtelijke ordening. De afgelopen 10 jaren voeren milieueffectrapportages, passende beoordelingen, vergunningen en haalbaarheidsonderzoeken voor windenergieprojecten de boventoon. Hierbij gaat het zowel om windenergie op land als op zee. Naast allerlei inhoudelijke issues, is een belangrijk element in deze projecten het op een juiste wijze omgaan met een complex krachtenveld van publieke en private belangen.

Eric kenmerkt zich als project- en procesmanager door het behouden van overzicht en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het tijdig signaleren van kritische momenten in de projectuitvoering en het ondernemen van adequate acties om trajecten tot een succesvol einde te brengen. Hij is reeds jarenlang betrokken bij offshore windenergie in Nederland en heeft een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van vele offshore vergunningen. Op dit moment is hij in opdracht van het ministerie van EZ als projectmanager bezig met de milieueffectrapporten en passende beoordelingen voor de kavelbesluiten voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Daarnaast heeft hij enkele onshore windontwikkelingen onder zijn hoede.

Opleiding en werkgevers

Eric Arends studeerde bedrijfskunde en bestuurskunde aan de Universiteit Twente en studeerde in 1992 af als bestuurskundige, waarna hij een MBA-opleiding volgde op gebied van milieumanagement. Hij werkte als projectleider bij IWACO en daarna als projectmanager en hoofd adviesgroep bij Royal Haskoning. Sinds 1 januari 2008 is hij partner bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • MER en passende beoordeling voor kavelbesluit offshore windparken Borssele en Hollandse Kust (zuid)
  • Vergunningaanvraag en MER Windpark Dintel

Naar alle projecten >>