Jan-Willem Broersma


Jan-Willem Broersma

 Adviseur duurzame energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Jan-Willem is als junior adviseur betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van wind- en zonne- energieprojecten. In de beginfase van projecten werkt Jan-Willem aan locatiestudies, haalbaarheidsscans en legt hij contact met gemeenten. Verder is hij in het planningsproces betrokken bij vergunningenprocedures en subsidieaanvragen. Tijdens deze werkzaamheden vormt Jan-Willem, net als vele andere werknemers van Pondera Consult, de verbindende schakel (intermediair) tussen maatschappij, initiatiefnemer en overheid.

Door zijn multidisciplinaire achtergrond is Jan-Willem binnen Pondera Consult op verschillende facetten van duurzame energie- en milieuvraagstukken inzetbaar. Door middel van enthousiasme, openheid en spontaniteit draagt hij zijn steentje bij aan uiteenlopende projecten gericht op duurzame energie.

Opleiding en werkgevers

Jan-Willem studeerde in 2016 af aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na de Bachelor Technische Planologie volgde hij de Master Environmental and Infrastructure planning. Zijn Masterscriptie schreef hij over de gevolgen van de Omgevingswet voor het planningsproces van windenergieprojecten. Deze scriptie koppelde hij aan een (afstudeer)stage bij Antea Group. Na het afronden van deze scriptie en daarmee zijn studie is Jan-Willem aan de slag gegaan bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Windpark N33
  • Windpark Drentse Monden Oostermoer
  • Verschillende haalbaarheidsscans wind- en zonne-energie
  • Aanvragen van verschillende vergunning- en SDE-aanvragen

Naar alle projecten >>