Jan-Willem Broersma


Jan-Willem Broersma

Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Jan-Willem is sinds 2016 als adviseur duurzame energie betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van energieprojecten met wind en zon. Ook heeft hij ervaring met ruimtelijke procedures en vergunningen voor de netaansluiting van deze projecten. In de beginfase van projecten werkt Jan-Willem aan locatiestudies, haalbaarheidsscans in GIS, en legt hij contact met alle relevante stakeholders. Verder is hij in het planningsproces betrokken bij subsidieaanvragen, vergunningenprocedures en de coördinatie van de (technische) onderzoeken die daarbij nodig zijn. Tijdens deze werkzaamheden vormt Jan-Willem de verbindende schakel (intermediair) tussen maatschappij, initiatiefnemer en overheid.

Dankzij zijn multidisciplinaire achtergrond is Jan-Willem binnen Pondera Consult op verschillende facetten van duurzame energie- en milieuvraagstukken inzetbaar. Met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid probeert hij uiteenlopende projecten gericht op duurzame energie tot een succes te maken.

Opleiding en werkgevers

Jan-Willem studeerde in 2016 af aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na de Bachelor Technische Planologie volgde hij de Master Environmental and Infrastructure Planning. Zijn Masterscriptie schreef hij over de gevolgen van de Omgevingswet voor het planningsproces van windenergieprojecten. Na het afronden van deze scriptie en daarmee zijn studie is Jan-Willem aan de slag gegaan bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Zonnepark De Bergen (Terheijden)
  • Windpark Streepland (A16)
  • Zonnepark De Grift (A15, Nijmegen)
  • Zonnepark Hijken
  • Detachering TenneT, District Duurzaam op Land, Adviseur vergunningen en planologie
  • Aansluiting Zonnepark Vlagtwedde
  • Energiepark Pottendijk (Emmen)
  • Zonnepark Havenbedrijf Moerdijk

Naar alle projecten >>