Jeroen Meisters


Jeroen Meisters

Medeoprichter / Adviseur Geo Energy

team_prevteam_next

email

linkedin


Jeroen Meisters is de oprichter en directeur aandeelhouder van RSK Netherlands, een milieutechnisch adviesbureau voor omgeving en bodem uit 1992 met meer dan 50 werknemers en vier kantoren dat sinds 2008 onderdeel uitmaakt van de Engelse RSK Group (>3000 werknemers). Jeroen is zijn bodem carrière in 1985 gestart bij IWACO, waar hij als milieukundig begeleider mede aan de basis stond van de eerste grootschalige bodemonderzoeken en -saneringen in Nederland. Jeroen is een sociaal betrokken en inspirerende werkgever met een breed internationaal netwerk.
Vanuit zijn netwerk binnen de Olie- en Gassector is Jeroen op dit moment betrokken bij de energietransitie van tankstations in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, waarbij de verschuivingen zichtbaar worden richting groene stroom, waterstof en LNG. Zijn ervaringen met de Olie en Gasproductie in Nederland en het Midden Oosten motiveerde Jeroen om in 2018 samen met oud collega’s en Pondera de mogelijkheden te gaan verkennen voor geothermie en ondergrondse opslag van groene energie. Hij is één van de medeoprichters van Pondera Geo Energy.
Binnen Pondera Geo Energy richt Jeroen zich met name op de omgevings- en financiële factoren die samenhangen met geothermie en ondersteunt hij het proces van aanbesteding, contractering en contractmanagement. Zijn opleiding en ervaring helpen om de verschillende belangen van betrokken partijen te overzien en samen te brengen.
Jeroen is een betrokken aimabele persoonlijkheid met een realistische kijk op projecten.


Opleiding en werkgevers
Jeroen Meisters heeft in 1982 zijn opleiding Civiele techniek afgerond en heeft aanvullend de opleiding Cultuurtechniek en Landschapsinrichting van de Unie van Waterschappen voltooid.
Het groeiende besef rondom bodemverontreiniging was voor Jeroen aanleiding om bij IWACO in Rotterdam te gaan werken. In 1990 is Jeroen als bedrijfsleider gestart bij een aannemer in bodemsaneringen van waaruit hij samen met de aannemer en een compagnon een zelfstandig milieutechnisch adviesbureau is gestart.
In 1998 is de aannemer uitgekocht en had het adviesbureau kantoren in Nederland, België en Frankrijk. In 2008 is men voor 51% samengegaan met RSK in Engeland en kwam de focus voor Jeroen steeds meer op het Midden Oosten (Irak en de UAE) te liggen.
Door het plotselinge overlijden van zijn compagnon in 2014 is Jeroen terug naar Nederland gekomen en heeft hij de leiding en uitbouw van RSK Netherlands op zich genomen. Daarnaast is Jeroen Program Manager voor een van de grootste olie en gas klanten van RSK Group en vertegenwoordigt hij hierin RSK binnen Europa, het voormalig Oostblok, Turkije en Engeland.

Relevante recente projecten

• Ontmanteling en sanering voormalige productielocaties van de NAM in het Westland, Wassenaar en Den Haag
• Onderzoek en sanering van talloze tankstations in Nederland, Belgie en Frankrijk
• Baseline sampling and contaminated land assessments Majnoon Oil and Gas Iraq (Basrah)
• Baseline sampling, remediation and contaminated land assessments Rumaila Iraq (Basrah)
• Risk-based Remedial design former Retail sites Uganda and Tanzania
• Onderzoek herontwikkeling voormalige bedrijfsterreinen zoals bijvoorbeeld NedStaal in Alblasserdam
• Calamiteiten opvolging milieu incidenten petrochemie
• Veiligheidschecks en RIE-ontwerp sessies petrochemie

Naar alle projecten >>