Plan-m.e.r.

Er zijn twee soorten milieueffectrapportages; een ProjectMER en een PlanMER. Het PlanMER is meer strategisch van aard en wordt geschreven voor ruimtelijke visies en bestemmings- of inpassingsplannen. De vraag die bij een PlanMER centraal staat voor duurzame energie is; waarom deze locatie? Vaak bevat een PlanMER ook een vergelijking van verschillende locaties of bijvoorbeeld verschillende energiebronnen om een bepaalde doelstelling te bereiken. De aard van de informatie is relatief abstract, meer kwalitatief en is gebaseerd op vuistregels. In sommige gevallen kan ook een gedetailleerder onderzoek worden gedaan in een planMER, bijvoorbeeld om milieueffecten op het gebied van geluid te kunnen vergelijken. In dat geval worden wel berekeningen uitgevoerd. Een ProjectMER wordt geschreven voor een vergunningsaanvraag. De focus ligt hierop hoe de exacte locatie wordt ingericht.

Onze diensten bestaan uit meer dan alleen het schrijven van een milieuonderzoek. We kunnen u ondersteunen in (een gedeelte van of in) het gehele planningsproces. We kunnen ook (assistentie bij) Passende Beoordelingen, communicatiediensten en leveren. Daarnaast kunnen we indien gewenst ook stakeholder management voeren.