Vergunningaanvragen Windpark Wieringermeer ingediend

Op 9 september zijn de vergunningaanvragen voor het bouwen van het Windpark Wieringermeer bij de gemeente Hollands Kroon ingediend. In het kader van dit Windpark worden in totaal 102 nieuwe windturbines gebouwd in de Wieringermeerpolder, waarbij bestaande solitaire windturbines die nu in het gebied verspreid staan geleidelijk worden weggehaald. De initiatiefnemers van het Windpark zijn Nuon, ECN en het Windcollectief Wieringermeer.

Naast het bijbehorende milieueffectrapport heeft Pondera Consult het gehele traject van de vergunningaanvraag verzorgd. In totaal zijn zeven vergunningaanvragen ingediend.

Na beoordeling door de gemeente worden de ontwerp-vergunningen samen met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting gebeurt dat aan het einde van dit najaar.

Wieringermeer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *