Erik Holtslag


Erik Holtslag

Senior Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Erik Holtslag is sinds 2002 werkzaam in de windenergie. Hij houdt zich vooral bezig met windklimatologie en de opbrengstaspecten van windenergie. Denk aan het berekenen en optimaliseren van de windparkopstelling op basis van opbrengstberekeningen of het uitvoeren van windmetingen. Binnen Pondera richt Erik zich op het uitvoeren van technische due diligence studies en het bepalen van een windresourcegebied. Dit werk doet hij zowel in de rol van business developer als technisch inhoudelijk expert.

Op het offshore vlak is Erik als adviseur betrokken geweest bij vele windstudies voor Nederlandse Noordzee. Hij heeft daardoor vele ervaring met modeldata en windmetingen (floating LiDAR). Ook is hij nauw betrokken geweest bij vele honderden projecten op land, waar hij talloze haalbaarheidsstudies en opbrengstrapporten voor windparken heeft aangestuurd.

Erik heeft in de loop der jaren uitgebreide praktische kennis opgedaan in de advisering rondom zowel onshore als offshore windprojecten. In zijn rol als projectmanager ziet hij het als een uitdaging om technisch ingewikkelde problemen op een heldere manier uit te leggen en waar nodig sturend te helpen zoeken naar de beste oplossing.

Opleiding en werkgevers

Erik Holtslag is in 2002 afgestudeerd als meteoroloog aan de Wageningen Universiteit. Binnen de studie Bodem, Water Atmosfeer is hij gespecialiseerd in meteorologie, met als afstudeerrichting Energy and Resources. Na zijn studie heeft Erik in totaal 13 jaar bij Ecofys gewerkt met een uitstap van 3 jaar naar WEOM. Bij Ecofys heeft hij zich tot teamleider wind resource assessment en Chief Operations van Ecofys WTTS ontwikkeld. Daarnaast heeft Erik zowel project- als teammanagement ervaring opgedaan op een uitgebreide range van onshore en offshore projecten, specifiek op het gebied van wind resource metingen, berekening en prototype-testing.

Relevante recente projecten

  • Windpark Ferrum – Tata Steel
  • Windmetingen Indonesië
  • Project Blauw – Scanning LiDAR measurement support
  • RVO Hollandse Kust (noord) – Wind Resource Assessment
  • RVO floating LiDAR and Wind Resource support op verscheidene locaties
  • GE LiDAR windmetingen
  • 10+ Windrapporten ten behoeve van SDE+ aanvragen
  • Haalbaarheidsstudies voor meerdere locaties in Indonesië
  • Voorbereidingen van meetcampagnes met LiDARs en meetmasten

Naar alle projecten >>