Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een onderdeel van de m.e.r.-procedure en gaat in op het ‘waarom’ van het plan/project. Meer concreet staat in deze notitie wat en hoe dit onderzocht zal worden. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft de afbakening van het uit te voeren onderzoek naar de milieueffecten van activiteit (het onderzoeksplan). Hoe uitgebreid de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is, verschilt per project. De publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is daarmee ook één van de eerste stappen in de m.e.r.-procedure. 

Een milieueffectrapport (MER) bevat de informatie over de effecten van het plan/project voor bijvoorbeeld geluid, landschap en natuur. Een MER is ook een belangrijk communicatiemiddel en bron van informatie voor omwonenden, belangenorganisaties en bestuurders. 

Voor meer informatie:

Florentine van der Wind

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Florentine van der Wind

Mariëlle de Sain

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Mariëlle de Sain