SVG 1

Maarten Sosef

Adviseur Duurzame EnergieTerug naar ons team Niet gecategoriseerd

Maarten Sosef is sinds begin 2019 actief als Adviseur Duurzame Energie bij Pondera. Met zijn brede interesse, technische vaardigheden en open houding, zet hij zich in voor een verscheidenheid aan projecten. Secuur werken, met oog voor het grotere plaatje geeft hem plezier om samen met zijn collega’s toekomstbestendige oplossingen te zoeken en bij te dragen aan de energietransitie.

Binnen Pondera richt Maarten zich onder andere op het verwerken van geografische informatie in GIS, heeft hij geholpen bij analyses van een Regionale Energie Strategie, schreef hij onderdelen van de MER voor offshore windenergiegebieden, en hij zal in brede zin ondersteuning binnen projecten bieden.

Opleiding en werkgevers

Maarten heeft Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement gestudeerd (als hoofdrichting binnen de bachelor Liberal Arts and Sciences) aan de Universiteit Utrecht (2014). In toenemende mate raakte hij bekend met het belang en de urgentie van de transitie naar een duurzame, toekomstbestendige inrichting van de samenleving. De interdisciplinaire insteek van zijn bachelor helpt hem het vakoverstijgende karakter, en de complexiteit van de problemen die aan duurzame transitie ten grondslag liggen, te doorgronden.

Vastberaden om bij te dragen aan lange termijn oplossingen, heeft hij zijn bachelor vervolgd met de technische onderzoeksmaster Energy Science, tevens aan de Universiteit Utrecht (2017). Het doorgronden van een breed scala aan energieconversie-technieken op thermodynamisch niveau, om er vervolgens op systeemniveau mee aan de slag te gaan, heeft hem geleerd om bij verschillende type duurzaamheidsvraagstukken tot goed onderbouwde conclusies te komen.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten