Windmetingen

Pondera kan voor uw locatie de meest efficiënte windstrategie bepalen. Hierbij kijken we samen met u bij aanvang van een project hoe we de windsnelheidsverwachting zo nauwkeurig mogelijk kunnen vaststellen. Dit doen we door middel van windmetingen. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen, bijvoorbeeld met al bestaande windsnelheidsmetingen uit de buurt, of de opbrengstgegevens van bestaande windturbines. Daarnaast gebruiken we LiDAR (windmetingen op basis van laserstralen), meteorologische meetmasten of een combinatie van deze middelen. Door al bestaande en eventuele nieuwe windmetingen te combineren kunnen onzekerheden in een energie-opbrengstberekening (P50/P90) significant verlaagd worden.

Productiedata

Als er in de buurt van uw project een reeds bestaand windpark staat of als u een bestaand windpark wilt repoweren, kan Pondera op basis van productiedata een inschatting maken van de te verwachten output van uw nieuwe project. Wij kunnen ook voor reeds gebouwde projecten een zogenaamd ‘post-construction’ (P90) rapport opstellen. Hierdoor heeft u een betere inschatting  van uw productie op de lange termijn.

LiDAR

LiDAR is een meettechniek die met behulp van een laser het verticale windprofiel meet, zodat de best mogelijke gegevens voor windklimaat en opbrengstberekeningen gegenereerd kunnen worden. LiDAR-windmetingen bieden betrouwbare data, die vergelijkbaar is met de nauwkeurigheid van MEASNET-gekalibreerde met masten. Het grote voordeel van LiDAR ten opzichte van een met mast, is dat de meetapparatuur zeer weinig ruimte inneemt en niet opvalt, de plaatsing niet vergunningsplichtig is en dat deze gemakkelijk verplaatst kan worden. Dit zodat de wind op verschillende plekken binnen het projectgebied kan worden gemeten.

Dit biedt grote voordelen in vergelijking met metingen die gedaan worden met een enkele met mast. Een ander belangrijk voordeel van LiDAR-metingen is de mogelijkheid om tot 200 m boven zeeniveau – en soms hoger – te meten. Hierdoor kan het gehele rotorgebied van de windturbine worden gemeten. Pondera heeft zelf een aantal LiDARs beschikbaar, maar kan ook uw eigen LiDAR voor u bedienen als onderdeel van uw projectportfolio.

Onzekerheid met betrekking tot de energieopbrengsten kan dankzij LiDAR stevig worden gereduceerd.

Met mast

Voor sommige locaties is het gebruik van een meteorologische meetmast, ‘met mast’, echter meer toereikend. Dit geldt bijvoorbeeld voor locaties waar turbulentie een verwacht kritisch punt is, maar ook bij projecten waar naar verwachting langdurig gemeten zal  worden. Denk aan productieverificatie van een bestaand of nog te bouwen windpark. Pondera gebruikt met masten in combinatie met LiDAR de opbrengstdata zo betrouwbaar mogelijk te maken. Door middel van horizontale interpolatie tussen de mastpositie en de verschillende LiDAR-locaties kan het theoretische windopbrengstmodel worden gecontroleerd. Eventuele afwijkingen kunnen worden opgespoord en vervolgens aangepast.

Pondera kan voor met masten het hele proces verzorgen. Van de locatieselectie en de vergunningsaanvraag tot aan het contracteren, de bouwbegeleiding en de uiteindelijke dataverwerking. Het eindresultaat: een operationele getuide met mast tot hoogtes van 150 m. Ook zijn wij in staat om vrijstaande ‘met torens’ te laten bouwen, die als voordeel hebben dat ze minder landoppervlak gebruiken. Deze zijn tot in ieder geval 135 m voor uw project te regelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: