Windmetingen

Pondera kan de meest efficiënte windmeetstrategie voor uw locatie bepalen. We zullen vanaf het begin van het project met u samenwerken om de voorspelling van de windsnelheid zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Dat kunnen we doen door middel van windmetingen, met methoden als bestaande metingen uit het gebied of de SCADA-data van bestaande windturbines. Daarnaast maken we gebruik van meteorologische meetmasten, LiDAR (windmetingen op basis van laserstralen), of een combinatie van deze middelen. Het is onze vaste overtuiging dat door het slim combineren van bestaande en nieuwe windmetingen onzekerheden in de energieopbrengstberekeningen over het algemeen aanzienlijk kunnen worden verminderd.

Pondera werkt met verschillende technologieën om deze reducties te realiseren. Het biedt deze diensten aan in samenwerking met Oldbaum Services Ltd. Als u meer wilt weten over de verschillende technologieën, kijk dan hieronder.


Kwaliteitsverzekering

Pondera werkt merkonafhankelijk en stelt altijd de meest geschikte eersteklas instrumentatie voor uw project voor. De campagnes, rapportages en berekeningsresultaten worden wereldwijd als betaalbaar beschouwd en zijn onderworpen aan ons ISO9001-certificaat. We ontwerpen campagnes in lijn met IEC61400-12-2 en relevante MEASNET-richtlijnen en werken altijd met gekalibreerde instrumentatie. Voor verschillende regio’s werken we samen met lokale partners bij het uitvoeren van meetcampagnes. Kwaliteitsbewaking en -controle vindt plaats op ons Nederlandse hoofdkantoor.

Diensten

Op het gebied van windmetingen bieden wij de volgende diensten aan:

  • Strategie-ontwerp
  • Campagnespecificatie en instrumentenselectie
  • LiDAR / instrumentverificatie
  • Ondersteuning bij contractering en aankoop
  • Installatiebewaking en inbedrijfstelling (klant-vertegenwoordiger)
  • Op afstand monitoren
  • Datakwaliteitscontrole en rapportage
  • Volledige meteorologische en / of metocean-evaluatierapporten
  • • Ontwerp due diligence

Meettechnieken

Verticale LiDAR

LiDAR is een meetapparaat dat een laser gebruikt om de wind te meten. LiDAR’s worden in verschillende rollen toegepast, afhankelijk van de locatie en de meetvereisten.

Het meest voorkomende gebruik is dat van op de grond gebaseerde, verticale LiDAR. Volgens Pondera bieden LiDAR-windmetingen betrouwbare gegevens, traceerbaar en flexibel in gebruik. In die zin is het vergelijkbaar met de nauwkeurigheid van MEASNET-gekalibreerde met masten. Het grote voordeel van LiDAR ten opzichte van een mast is dat de meetapparatuur weinig ruimte inneemt en onopvallend is, de installatie niet vergunningplichtig is en gemakkelijk over een (groter of complex) terrein verplaatst kan worden. Het voordeel hiervan is dat de wind op verschillende plaatsen binnen het projectgebied kan worden gemeten. Dit biedt grote voordelen ten opzichte van metingen met een single met mast of toren.

Een ander belangrijk voordeel van LiDAR-metingen is de mogelijkheid om met zekerheid te meten tot 200 meter boven het maaiveld. Voor hoogtes daarboven worden metingen meer experimenteel. Met dergelijke metingen kan de wind over het gehele rotorgebied van de windturbine worden gemeten.

Pondera heeft ervaring met meetcampagnes zowel onshore als offshore (drijvende LiDAR). We hebben een aantal LiDAR’s te huur, maar kunnen ook uw LiDAR voor u beheren als onderdeel van uw projectenportfolio. Om de hoogste nauwkeurigheid te bereiken, raden we aan om de gebruikte apparatuur regelmatig te verifiëren aan de hand van een beproefde, IEC-conforme met mast.

Drijvende LiDAR

Net als de versie op het land, kan de Drijvende LiDAR wind in verticale richting meten en cruciale site-informatie over uw offshore-site verstrekken. Naast de wind en andere meteorologische parameters, kunnen ook oceanografische parameters zoals golfhoogte, stroming, waterdiepte en andere factoren die cruciaal zijn voor het ontwerp van offshore constructies (funderingen, erosiebescherming, onderstation, bekabeling) gemeten worden.

Pondera biedt een breed scala aan diensten en heeft kennis over het ontwerpen, contracteren en uitvoeren van een dergelijke campagne, en werkt samen met experts op het gebied van modellering en meettechniek om de kwaliteit te helpen controleren van elke op drijvende LiDAR gebaseerde campagne voor u.

Scanning LiDAR

Net als bij de verticale versie, kan de Scanning LiDAR de windsnelheid en -richting meten, maar hij beweegt de scankop over een reeks azimuthoeken terwijl de elevatiehoek vast is. De scanning LiDAR is met name handig om windsnelheids- en richtingsgradiënten te bepalen op moeilijk bereikbare locaties, bijv. nearshore windmolenparken in ontwikkeling. In combinatie met onshore ‘verificatie’ bronnen zoals een met mast of verticale LiDAR, kan Scanning LiDAR een kosteneffectieve oplossing zijn als een drijvende LiDAR-campagne te moeilijk of te duur is. Pondera kan u adviseren over het gebruik van Scanning LiDAR in uw meetstrategie en zal voor de uitvoering op verzoek samenwerken met Oldbaum Services Ltd.

Nacelle-gebaseerd

Gericht op het oplossen van inefficiënties in de werking van windturbines in termen van bijvoorbeeld suboptimale instroomhoek, is op nacelle  gebaseerde LiDAR een optie. Op nacelle gebaseerde LiDAR’s kunnen worden ingebouwd in bestaande windparken waar inefficiënties worden verwacht, maar ze zijn ook ontworpen om permanent te worden opgenomen op locaties waar vaste, grondgebonden bronnen van onafhankelijke windsnelheden voor productieverificatie zijn (zoals op offshore-locaties) zijn onmogelijk.

Pondera kan u adviseren over het gebruik van op nacelle gebaseerde LiDAR in uw meetstrategie en kan desgewenst metingen ontwerpen en uitvoeren.

Met mast

Voor sommige locaties is het gebruik van een meteorologische meetmast of ‘met mast’ echter meer adequaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor locaties waar turbulentie naar verwachting een kritiek item zal zijn, maar ook voor projecten waar langdurige metingen worden verwacht, zoals de productieverificatie van een bestaand of nog te bouwen windpark. Met masten zijn ook cruciaal bij vermogenscurvemetingen volgens de toepasselijke IEC-norm (IEC61400-12-2).

Pondera kan het hele met mast ‘proces’ voor u beheren, in samenwerking met lokale partners. Van de locatieselectie en de vergunningaanvraag tot en met het conceptuele ontwerp en instrumentspecificatie, contractering, de bouwbegeleiding en inbedrijfstelling en de gegevensverwerking en rapportage. Het eindresultaat: een operationele guy-wired met mast of vrijstaande toren tot een hoogte van 180 m.