Als een windturbine of windpark niet presteert zoals verwacht en de verwachte opbrengstprognoses kunnen niet worden gerealiseerd, kan dit verschillende oorzaken hebben. Er zijn een aantal potentiele factoren of een combinatie van verschillende factoren die effect kunnen hebben op de prestaties en consequent de opbrengsten van een windenergieproject.

Pondera analyseert en evalueert de opbrengst gerelateerde aspecten van een windenergieproject op alle verschillende niveaus. Daartoe worden de documentatie en beschikbare SCADA-gegevens geëvalueerd. Tekortkomingen worden geïdentificeerd en verliezen worden gekwantificeerd. Op basis daarvan leidt Pondera gedetailleerde aanbevelingen af op basis van de optimalisatie van de werking van het windpark en voor de stijging van de opbrengsten.

Onze diensten:

 • Analyse van de algemene technische staat van de faciliteiten, de infrastructuur en de omtrek;
 • Analyse van de technische staat van de turbines met betrekking tot operationele incidenten zoals beschadiging, storingen, defecten etc.;
 • Analyse en evaluatie van inspecties, onderhoud en servicing;
 • Analyse en evaluatie van technische beschikbaarheid en vergelijking met de contractuele voorzieningen;
 • Analyse en evaluatie van de power curve performance (Zie T05);
 • Analyse en optimalisatie van bedrijfsbeperkingen als gevolg van milieubeperkingen;
 • Analyse en optimalisatie van de daadwerkelijke prestatiegedrag;
 • Analyse en optimalisatie van yaw en turbine uitlijning;
 • Analyse van de interne netwerk verliezen en het netwerkmanagement van het windpark;
 • Analyse van potentiële slagschaduweffecten;
 • Analyse van de logistieke setup en beperkingen;
 • Analyse van de onderhoudsorganisatie.