Projectmanagement gaat simpelweg over het efficiënt beheersen van projecten. Omdat er veel komt kijken bij het realiseren van een duurzaam energieproject (windenergie, zonne-energie, geothermie) is het beheren van projecten op een slimme manier van belang. Bij duurzame energieprojecten moeten bijvoorbeeld contracten worden gesloten met de grondeigenaar en/of mede-initiatiefnemers. Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd naar diverse milieueffecten en bouw(technische) ontwerpen gemaakt. Ook is afstemming met verschillende overheden, zoals de gemeente, het waterschap of de provincie plaatsvinden noodzakelijk. Het participatie- en communicatieproces met de omgeving zal worden vormgegeven. Dit laatste wordt steeds belangrijker, zeker onder de nieuwe omgevingswet.

Om dit soepel te laten verlopen en een project binnen de tijd en het budget te realiseren is een strakke regie nodig. Hierbij is een ervaren projectmanager, die weet wat er moet gebeuren en die de taal spreekt van de ingenieurs, juristen en ambtenaren, zeer waardevol en van belang. Pondera helpt u graag bij uw projectmanagement en kan deze projectmanagementrol geheel of voor deelonderwerpen voor u uitvoeren. Als specialist op het gebied van duurzame energie weten wij wat u kunt verwachten en wat er moet plaatsvinden om een project succesvol te realiseren. 

terug naar diensten
meer informatie