Nu steeds meer regionale energiestrategieën (RES) vorm krijgen en de uitwerking daarvan lokaal wordt vastgelegd, ontstaat er meer behoefte aan een gemeentelijke of regionale energievisie. Wat is het verwachte energieverbruik in de toekomst en welke opgave heeft de gemeente voor 2030 en 2050? Wat moet er gebeuren om die opgave in te vullen? Welke energiebronnen zijn er ruimtelijk en milieutechnisch mogelijk binnen de gemeente?

Wij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vragen, om daarmee het politieke besluitvormingsproces rond het energietransitievraagstuk te faciliteren. Ook kunnen we een visie opstellen met daarin de spelregels en randvoorwaarden waarin projecten moeten voldoen om binnen de gemeente gefaciliteerd te worden. Denk daarbij aan voorwaarden rond ruimtelijke en milieutechnische inpassing en uitgangspunten voor proces, organisatie en financiële participatie. Omdat we ook de kant van de markt goed kennen, kunnen we meedenken over een kader dat leidt tot economisch uitvoerbare en technisch realiseerbare projecten om de doelstelling te bereiken.

terug naar diensten

Adjunct Directeur / Team Manager Milieu en Ruimte

Adviseur Duurzame Energie

Adviseur Duurzame Energie