Dion Oude Lansink

DionbOudeLansink_EvR_A9A9219

Dion Oude Lansink

Technisch Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Dion Oude Lansink is meer dan 10 jaar werkzaam als -met name- akoestisch specialist. Zijn werkgebied bij Pondera strekt zich uit van akoestische onderzoeken en rapportages in het kader van de m.e.r. en vergunningsaanvragen onder de Wabo, tot slagschaduw- en externe veiligheidsberekeningen.

Met ervaring aan zowel de zijde van de aanvrager als van het bevoegd gezag kan Dion zich goed inleven in alle betrokken partijen. Hij ziet het als een uitdaging om een goede balans te vinden tussen de wensen van de aanvrager, de politiek en de omwonenden op een wijze die de voortgang van het betreffende project zoveel mogelijk bevordert. Hij is oplossingsgericht, betrouwbaar, open en heeft oog voor de wensen van de klant.

Opleiding en werkgevers

Dion Oude Lansink studeerde af aan de Technische Universiteit Delft op de richting Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Vanaf 1998 tot 2005 is hij werkzaam geweest als adviseur en projectleider voor TNO afdeling geluid in Delft en explosieveiligheid in Rijswijk. In dit kader genoot hij tevens de opleiding Hogere Akoestiek in Antwerpen. De werkzaamheden bij TNO betroffen geluidberekeningen en -metingen aan weg- en vliegverkeer, maar ook rond schietbanen in opdracht van Defensie.
Na enkele jaren in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt trad hij in 2009 in dienst bij een commercieel adviesbureau als projectleider en bedrijfsadviseur op het gebied van milieuvergunningen (Wabo) en ruimtelijke ordening met als specialisatie akoestiek. Ook is hij in die periode via detachering werkzaam geweest bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als vergunningverlener milieu in naam van diverse gemeenten en de Provincie Zuid Holland.
Sinds 2014 is Dion in dienst bij Pondera als technisch specialist.