Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van TU Delft. Simpel gezegd is Whiffle een weerdata-bedrijf dat zeer nauwkeurig het weer kan modelleren op heel kleine schaal. Dit doet Whiffle met het door hen zelf ontwikkelde model GRASP. Pondera’s Kyra de Haan en Mark Rijntalder gingen in gesprek met Bob Meijer en Adriaan Derksen over hun nieuwste innovatie.

 

Visualisatie van de wind turbines operationeel in Eemshaven. Op de achtergrond zijn door GRASP berekende horizontale windsnelheden weergegeven (rood representeert lagere windsnelheden, geel gemiddelde windsnelheden en donkerblauw hogere windsnelheden). 
 

Wat is GRASP?

GRASP staat voor GPU Resident Atmospheric Simulation Platform. De kern van het model is Large Eddy Simulation (LES), een manier waarmee je fysica kan oplossen. Tot voor kort was het niet mogelijk LES op grote schaal toe te passen. De opkomst van Graphical Process Units (GPU’s), wat eigenlijk sterke videokaarten zijn, heeft het mogelijk gemaakt LES op grote schaal te gebruiken. Whiffle kan dankzij deze innovatie nu zeer accuraat het weer modelleren. “We zetten alles van de omgeving in het model (denk aan gebouwen, vegetatie, bodemeigenschappen) en gaan vervolgens keihard rekenen. Zo komen we heel dicht bij de realiteit. We zeggen altijd: assume less, compute more. Dat is in feite wat GRASP doet.”

Wat maakt GRASP uniek?

Doordat GRASP in heel veel detail het weer nauwkeurig kan modelleren zijn we een paar stappen verder dan andere weermodellen. Stel dat je voor morgen om 12 uur ’s middags de wind achter een gebouw wilt voorspellen, dan kunnen grootschalige weermodellen daar niet mee uit de voeten. GRASP kan wel een zinnige weersvoorspelling doen voor die exacte locatie, wat het systeem uniek maakt.

Hoe zien jullie dat het gebruik van GRASP invloed kan hebben op de windenergiesector?

We zien drie takken in de windenergiesector waar GRASP voordelen kan bieden. Ten eerste kan GRASP worden toegepast voor layout-optimalisatie van een nieuw windpark. Door de onderlinge invloed van windturbines in kaart te brengen (bijvoorbeeld zog-effecten), kan de optimale windpark-layout worden bepaald. De tweede tak is het nauwkeurig voorspellen van de verwachte energieopbrengst van een windpark. Door onzekerheden te minimaliseren, kan de verwachte energieopbrengst met meer zekerheid worden bepaald. Dit is gunstig voor de financiering van het project. De derde tak is gericht op forecasting, wat relevant is voor energy trading. Een handelaar in elektriciteit wil weten hoe hard het de komende dagen gaat waaien. Met een kleinere forecast error zijn de onbalansrisico’s en daarmee de kosten lager. Hoe nauwkeuriger de weersvoorspelling, hoe beter. Ook hier biedt GRASP dus mogelijkheden.

Waar zien jullie kansen voor de komende jaren?

We willen in ons werk graag iets doen wat zinvol is voor de maatschappelijke vraagstukken. Daarom is een samenwerking met een partij als Pondera voor ons ongelooflijk belangrijk. Pondera’s klanten ontwikkelen belangrijke duurzame energieprojecten die bijdragen aan de energietransitie. Met onze software kan Pondera nuttig advies geven aan haar klanten. De komende tijd werken we aan de vraag hoe we GRASP gezamenlijk nog beter kunnen inzetten.

Visualisatie van door GRASP berekende horizontale windsnelheden in een offshore windpark (rood representeert lagere windsnelheden, geel gemiddelde windsnelheden en donkerblauw hogere windsnelheden).