Wij hebben weer nieuwe Ponderianen erbij!

  Pondera blijft groeien. De afgelopen maanden hebben we weer vijf nieuwe collega’s welkom mogen heten: Leila, Margo, Marieke, Cato en Edo. Wij stellen ze hieronder graag aan u voor.  Leila Siebke werkt als Adviseur Duurzame Energie in het Technisch Team. Ze is gedreven en draagt graag bij aan het leefbaarder maken van onze planeet.…

Grote studie naar buisleidingnetwerk voor Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) opgeleverd

    Pondera heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verkennende studie uitgevoerd naar de huidige situatie van de buisleidingen van nationaal belang in Nederland. Buisleidingen vervoeren producten zoals aardgas en nodige zaken voor industrie. Er liggen tienduizenden kilometers aan buisleidingen door heel Nederland die cruciaal zijn voor de energie-infrastructuur…

Pondera blijft doorgroeien! 

Wij zijn trots dat nieuwe collega’s zich bij Pondera hebben aangesloten: Anja Schönnebeck, Timon Schellekens en Janno Heger komen ons team versterken. We stellen deze kersverse Ponderianen graag aan u voor.   Anja Schönnebeck  Anja is in maart 2023 bij Pondera in dienst gekomen als Wind Resource Analyst. Na haar studie Geofysica is ze aan de Universiteit…

Een dag op stap met Ton Huijben, sitemanager bij Pondera: “Je hoeft je geen moment te vervelen als je dit werk doet.”

    Op kantoor in Arnhem zul je Ton Huijben niet vaak treffen. Als sitemanager bij Pondera is Ton meer op de bouwplaats te vinden, waar hij voor grote energieprojecten als supervisor wordt ingezet.  Dit zijn vaak langlopende projecten die soms wel twee jaar kunnen duren. Tot begin dit jaar deed hij dat voor Energiepark…

Openstelling SDE++ 2023

    Er wordt 8 miljard euro beschikbaar gesteld voor de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2023, zo meldt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie in een kamerbrief. Met de regeling ondersteunt de overheid duurzame energieprojecten en andere CO2-reducerende technieken. Als het volledige budget wordt benut, verwacht het kabinet…

Directiewisseling Pondera Consult

      Martijn ten Klooster volgt per 6 maart Sergej van de Bilt op als directeur van Pondera Consult. Sergej blijft werkzaam binnen Pondera als senior consultant en partner. Martijn neemt de dagelijkse leiding over van Sergej en vormt, samen met Paul Janssen als adjunct directeur, de nieuwe directie van Pondera Consult. In zijn…

Twee nieuwe gezichten bij Pondera!

    We zijn trots dat we in januari 2023 weer twee nieuwe collega’s mochten verwelkomen: Joann Smit en Roy van Alst. Wij stellen ze graag beiden aan u voor.   Joann Smit Joann heeft in de rol van communicatiespecialist een belangrijke functie bij de omgevingscommunicatie en is een waardevolle aanwinst voor het Marketing &…

Stikstofdepositie zonder bouwvrijstelling: Net op zee Hollandse Kust (west Beta) mag door van de Raad van State

Eind 2021 zijn er verschillende besluiten genomen met betrekking tot het project ’Net op zee Hollandse Kust (west Beta)’. Tegen deze besluiten is een beroep ingesteld, ondermeer is als bezwaar geuit dat stikstofdepositie tijdens de aanleg van het project niet goed zou zijn beoordeeld. Op 21 september 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad…

In gesprek met Whiffle, het weerdata-bedrijf dat heel nauwkeurig kan modelleren

Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van TU Delft. Simpel gezegd is Whiffle een weerdata-bedrijf dat zeer nauwkeurig het weer kan modelleren op heel kleine schaal. Dit doet Whiffle met het door hen zelf ontwikkelde model GRASP. Pondera’s Kyra de Haan en Mark Rijntalder gingen in gesprek met Bob Meijer en Adriaan Derksen over hun nieuwste innovatie.

Batterijen: geld verdienen met prijsschommeling

Steeds meer bedrijven hebben er één, nog meer bedrijven overwegen er een te nemen: een batterij. Nu er steeds meer windmolens en zonnepanelen elektriciteit op het net zetten, wordt het steeds uitdagender om op ieder moment van de dag vraag en aanbod in balans te houden. Batterijen kunnen daarbij helpen, maar de business case kan complex en uitdagend zijn, vertellen Jeroen de Veth, Jim Quik en Mark Rijntalder van Pondera Consult.

Maak kennis met onze nieuwe collega’s!

Ons team blijft groeien, de laatste maanden hebben we maar liefst vijf nieuwe collega’s mogen verwelkomen: Enriko, Gitte, Floris, Manuela en Linh. Hieronder stellen onze kersverse Ponderianen zich voor. Enriko Weijers Enriko is sinds augustus 2022 Financieel Manager bij Pondera. Hij heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan als accountant, controller en financieel manager. Zijn…

Pondera Geo Energy participeert in onderzoek naar waterstofopslag in zoutcavernes

In opdracht van het Ministerie van EZK gaat een consortium van bedrijven onder de naam H2C3 (H2 Cavern Conglomerate Combination) onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van waterstofopslag in Nederlandse zoutcavernes. Dit is een project in het kader van onderzoeksvraag KEM-28 van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw. KEM-28 houdt zich bezig met de kwantificering van korte en…

Ondertekening van Pondera – Pertamina studie naar geïntegreerde productie van offshore windenergie en groene waterstof in Indonesië

JAKARTA – Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE) en Pondera Development BV (Pondera) hebben dinsdag (30 augustus) in Nusa Dua, Bali, een gezamenlijke studieovereenkomst (JSA) ondertekend voor de ontwikkeling van geintegreerde productie van offshore windenergie en groene waterstof. De ondertekening werd verricht door de Chief Executive Officer (CEO) van Pertamina NRE Dannif Danusaputro en Eric Arends…

Drie nieuwe gezichten bij Pondera

De afgelopen maanden hebben weer drie nieuwe collega’s zich aangesloten bij het steeds groeiende Pondera-team. Varildo, Mark en Egbert stellen zich hieronder kort voor. Varildo Vaseur Varildo werkt als adviseur duurzame energie bij het team Contractering, Bouw en Exploitatie. Hij begon zijn loopbaan in Suriname en is gespecialiseerd in projecten op het gebied van zonne-energie.…

Schone energie? Ondersteun burgerinitiatieven

De energietransitie is onvermijdelijk en veel mensen willen schone energie. Toch kan het schuren bij omwonenden als er een windturbine geplaatst worden in de nabijheid van hun woning. Geluid en slagschaduw kunnen bij sommigen voor stress en ergernis zorgen. Prof. Dr. Gundula Hübner doet onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van duurzame energiebronnen. “iedereen heeft een andere beleving van de energietransitie. Wij willen door middel van empirisch onderzoek begrijpen waarom de een het accepteert en de ander er ontstemd over is”.

Pondera innoveert met off-grid productie van waterstof op zee

Industrie, energiebedrijven en de overheid, allemaal willen ze een energiemix met waterstof. De plannen zijn groot, in 2030 moet er 8 gigawatt aan waterstof geproduceerd worden in Nederland. Om de ontwikkelingen te versnellen, ondertekenden Sif Group, KCI the engineers, GE Renewable Energy en Pondera in mei 2022 een Memorandum of Understanding’ (MoU) voor een haalbaarheidsstudie naar off-grid productie van waterstof op zee.

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-besluiten omgevingsvergunning windpark IJsselwind Zutphen ter inzage

Burgerinitiatief IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Twee windturbines zijn van IJsselwind en één turbine is van waterschap Rijn en IJssel. Voor het project is eerder een ruimtelijk procedure doorlopen, zijn een milieueffectrapportage en bestemmingsplan vastgesteld door…

Pondera en SEWA ondertekenen MOU

Pondera en SEWA tekenen MOU om de ontwikkeling van wind- en zonneparken in Sharjah mogelijk te maken

Op 9 mei jl. hebben Hans Rijntalder, voorzitter van Pondera en H.E. Saeed Sultan Al Suwaidi, voorzitter van SEWA (Sharjah Electricity, Water & Gas Authority), in Arnhem een MOU getekend voor een langdurige samenwerking voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in Sharjah. SEWA is het staatsbedrijf van het emiraat Sharjah. De intentieverklaring is bijzonder,…

Pondera viert jubileumfeest

Pondera bestaat dit jaar alweer 15 jaar. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Op 9 juni nodigden we onze relaties uit in de Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem, om samen met ons het glas te heffen. Het was erg gezellig om elkaar weer in het echt te zien en met een lekker hapje…

Pondera tekent samen met Sif Group, KCI the engineers en GE Renewable Energy een MoU voor een haalbaarheidsstudie naar de productie van groene waterstof op zee

Met het AmpHytrite-project willen de partijen grip krijgen op de complexiteit van een gecentraliseerde offshore en off-grid eenheid voor de productie van groene waterstof op zee. De productie-unit wordt gefaseerd gebouwd en in gebruik genomen. Uiteindelijk moet het project bijdragen aan betaalbare grootschalige productie van groene waterstof op zee, om zo decarbonisatie te ondersteunen en…

Pertamina NRE en Pondera zetten eerste stappen voor de ontwikkeling van windparken in Indonesië

Pertamina NRE en Pondera Development BV (Pondera) hebben op donderdag 21 april 2022 een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend over de ontwikkeling van windenergie in Indonesië. Hiermee zijn beide partijen overeengekomen zich te richten op samenwerking voor het ontwikkelen van windparken in meerdere regio’s. De samenwerking omvat zowel strategische en technische als commerciële aspecten. Het…

Pondera’s team blijft groeien

Pondera blijft zich uitbreiden: intussen hebben we weer vijf nieuwe collega’s mogen verwelkomen. De kersverse Ponderianen Mark, Desiree, Jeroen, Sergio en Richelle stellen zich aan jullie voor. Mark Rijntalder Mark is werkzaam als Adviseur Duurzame Energie bij het team Data-analyse en Modellering.  Door zijn afstudeerstages bij zowel Pondera als Eneco is zijn interesse in duurzame…

Pondera zet unieke weertechnologie van Whiffle in om het complexe gedrag van de wind beter te modelleren

Pondera heeft een licentieovereenkomst gesloten met Whiffle om gebruik te maken van het innovatieve GRASP-model (GPU-Resident Atmospheric Simulation Platform). Dit model maakt gebruik van Graphics Processing Units (GPU’s) voor het uitvoeren van LES (Large Eddy Simulation)-weersimulaties en stelt gebruikers in staat om windstudies uit te voeren op zeer hoge resoluties. Hiermee kunnen lokale weer- en…

Handreiking lokale normering windenergie: een hulpmiddel voor lokale overheden die verder willen met wind!

In juni 2021 stelde De Raad van State de landelijke milieunormen buiten werking. Veel gemeenten worstelen sindsdien met de vraag: hoe nu gaan we nu verder met windenergie? Om die reden heeft de Provincie Zuid Holland in samenwerking met enkele gemeenten in de Rotterdamse Stadsregio en Milieudienst Rijnmond (DCMR) een handreiking opgesteld voor lokale overheden…

Pondera verzorgt selectieproces en toestemmingstraject voor ‘uitzetten van windturbineverlichting’

De vaak hinderlijke obstakelverlichting van windturbines boven de 150 meter mag ‘s nachts vaker uit. De verlichting schakelt dan alleen in als een vliegtuig een windpark nadert. Hiervoor wordt een detectiesysteem gebruikt. De eerste detectiesystemen zijn inmiddels getest en voldoen aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat betekent dat in meer windparken…

Financial close voor Windpark Bovenwind

Eind november 2021 heeft Windpark Bovenwind een financial close bereikt en is de final notice to proceed verstrekt aan windturbinefabrikant ENERCON en aannemer Van den Heuvel. Mede door de inzet van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) en het waterschap WDO Delta en de prettige samenwerking met de ASN Bank, kon deze mijlpaal in een…

Pondera geeft opdracht voor MER en bestemmingsplan terug aan gemeente Barendrecht

De gemeente Barendrecht werkt al enkele jaren aan de voorbereidingen voor de mogelijke realisatie van windenergie rondom knooppunt Vaanplein. Voor het opstellen van het bestemmingsplan ondersteunt Pondera de gemeente. Recent is door de gemeente besloten ook een m.e.r. procedure te doorlopen en in december heeft Pondera opdracht gekregen om de MER op te stellen. Parallel…

Contract windturbines Duiven getekend

Eind oktober 2021 heeft Waterschap Rijn en IJssel het leveringscontract en het onderhoudscontract voor twee E-138 EP3 E2 windturbines van Enercon ondertekend. Deze windturbines, met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 8,4 MW, zullen naar verwachting voor eind 2023 worden geplaatst op het terrein van de rioolwaterzuivering op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Hiermee kunnen beide…

Eric Arends te gast op BIXPO-event in Zuid-Korea

Van 10 tot 12 november vond het BIXPO-event plaats in Gwangju, Zuid-Korea. Op uitnodiging van de Korea Electric Power Corporation (KEPCO) gaf Eric Arends, vice-voorzitter van de Pondera groep, een presentatie over ‘Offshore wind power business development and operation in South Korea’. Met onder andere Ban Ki-Moon, voormalig secretaris-generaal van de VN, werd nagepraat over…

Directiewisseling Pondera Consult

Pondera bestaat ruim 14 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf van zo’n 70 mensen in binnen- en buitenland. De energietransitie brengt een veelheid aan complexe onderwerpen met zich mee. Om op toekomstige ontwikkelingen te kunnen blijven inspelen, is besloten de organisatie anders in te richten. De huidige directeuren van Pondera Consult, Eric…

Een frisse start in een vernieuwd kantoor

Pondera in Arnhem heeft een metamorfose ondergaan. Op 25 oktober 2021 namen we onze intrek in het nieuwe kantoor naast Arnhem CS. De open uitstraling, de frisse kleuren en een combinatie van open en gesloten werkruimtes zorgen voor een inspirerende en comfortabele werkomgeving. Uiteraard hebben we gekozen voor duurzame materialen en ergonomisch verantwoord meubilair. Het…

Herstelplan en -besluiten voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding ter inzage

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over Windpark Delfzijl Zuid. In die uitspraak zijn de bepalingen in paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling buiten toepassing gesteld, waardoor ze niet meer als toetsingskader gesteld mogen worden (ook bekend als het ‘Nevele-arrest’). Dat…

De rioolwaterzuivering als energiehub

Pondera doet voor de Unie van Waterschappen onderzoek naar een duurzame oplossing om rioolwaterzuiveringsinstallaties minder afhankelijk te maken van het elektriciteitsnet. Dit heeft geleid tot idee van een Smart Energy Hub. Op een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan een elektrolyse-systeem geplaatst worden dat groene waterstof produceert. Gecombineerd met een windturbine en/of een zonnepark kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo samen…

Pondera beoordeelt prestatie van bestaande windparken

Om de prestatie van bestaande windparken te beoordelen en specifiek te bekijken of een windpark z’n beoogde energieopbrengst behaalt, heeft Pondera een methode ontwikkeld voor het opstellen van een zogenaamde ‘Post-Construction Assessment’. Met deze methode analyseert Pondera SCADA-data van het windpark (een elektronisch logboek van meet-en statuswaarden per windturbine), en berekent vervolgens wat de ideale,…

Blog: Van energieproducent naar energiehub

Met de energietransitie in volle gang wordt het energienet van Nederland steeds zwaarder belast. Hierdoor kan in sommige regio’s duurzame energie maar beperkt aan het net geleverd worden en ontstaan barrières voor het realiseren van nieuwe duurzame-energieprojecten. Dat effect staat ook bekend als zogenaamde curtailment. Om verder te kunnen verduurzamen, zijn creatieve oplossingen nodig waarbij…

Pondera neemt deel aan online Handelsmissie van Nederland naar Vietnam

Op donderdag 16 september 2021 nam Pondera mee deel aan de online Handelsmissie en maakte kennis met verschillende interessante Vietnamese organisaties. Pondera ziet Vietnam als een sterke potentiële groeimarkt voor duurzame energie. Sinds 2017 spant onze organisatie zich in om een ​​belangrijke speler te worden op de Vietnamese energiemarkt. De Handelsmissie vond online plaats, aangezien…

Hans Rijntalder (Pondera, right) and Koen Burgers (SolarDuck, left) sign memorandum

Pondera en SolarDuck ondertekenen overeenkomst voor de ontwikkeling van 555 MWp offshore zonne-energieprojecten

  Pondera en SolarDuck, een belangrijke speler op de markt van drijvende offshore zonne-energie, hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend over de ontwikkeling van 555 MWp aan offshore zonne-energieprojecten in de komende jaren. De bedrijven zijn van plan om deze projecten tussen 2023 en 2025 te ontwikkelen. De projecten op korte termijn zullen in Nederland…

Pondera’s Podium: afstudeeronderzoek Tom Herfs

Sinds juni 2021 werkt Tom Herfs bij Pondera. Binnen het team Milieu en Ruimte houdt Tom zich als junior adviseur duurzame energie bezig met onder andere haalbaarheidsonderzoeken en GIS-analyses. Tom heeft extra affiniteit met de sociaal-maatschappelijke aspecten van hernieuwbare energieprojecten. In 2020 heeft hij zijn master Science, Management & Innovation behaald. Zijn afstudeeronderzoek ging over…

Blog: De veiligheid van windturbines

Het is gelukkig een zeldzaamheid, maar ook windturbines kunnen zodanig kapotgaan, dat ze een risico vormen voor de veiligheid van de omgeving. Je kunt je er iets bij voorstellen: het afbreken van een (deel van een) rotorblad, het omvallen van de toren of het naar beneden vallen van de gondel. Hoewel ongelukken bijna nooit voorkomen…

Windturbinecontract WP Bovenwind getekend

Eind juni 2021 heeft de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst het leveringscontract voor drie E-138 EP3 E3 windturbines van Enercon ondertekend voor Windpark Bovenwind. Een primeur, want dit zijn de eerste windturbines van dit type die wereldwijd gebouwd gaan worden. Pondera heeft namens de coöperatie de aanbesteding begeleid en de contractering van Enercon succesvol afgerond. In…

Versterking van het contract-team

Mark van Doorn is sinds 1 mei 2021 in dienst van Pondera en werkzaam binnen team CBE, dat zich bezighoudt met de Contractering, Bouw & Exploitatie van duurzame energieprojecten. Mark is al sinds 2000 actief werkzaam in de windindustrie en heeft zijn ervaring opgedaan bij Lagerwey, Harakosan, XEMC Darwind en de laatste 7 jaren wederom…

Start realisatie Windplan Groen

De realisatie van Windplan Groen is gestart. De eerste bestaande windturbines in het gebied worden inmiddels verwijderd (gesaneerd) en op 28 mei 2021 is het officiële startschot gegeven voor de bouw. Die begint met de realisatie van het hoogspanningsstation aan het Olsterpad. Windplan Groen is een initiatief in zuidoost Flevoland, in de gemeente Dronten. Het…

Blog: Betekenis uitspraak Raad van State over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding / Nevele Arrest

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag 30 juni uitspraak gedaan in Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (zie hier voor de uitspraak) en het ‘Nevele-arrest’. De uitspraak is niet onopgemerkt gebleven in de media. Maar wat betekent de uitspraak nu werkelijk voor de ontwikkeling van windparken; moeten alle projecten ‘on hold’? En…

Partnerschappen: Doorslaggevende factor om offshore windenergie in Korea te versnellen

Zuid-Koreaanse ambities voor de duurzame energietransitie Zuid-Korea heeft de afgelopen jaren een reeks masterplannen voor duurzame energie aangekondigd en het doel gesteld om in 2030 20% van de energie op te wekken met duurzame energiebronnen. In lijn hiermee benadrukte president Moon de ambitie van Korea om de huidige 124,5 MW geïnstalleerd vermogen aan offshore windenergie…

Studenten Utrecht Universiteit ronden onderzoek af naar alternatieven energieopslag

Vijf enthousiaste studenten van de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement aan de Utrecht Universiteit, hebben in samenwerking met Pondera een antwoord proberen te geven op de vraag welke energieopslagtechnieken kansen kunnen bieden voor Nederlandse windprojecten. Energieopslag is tegenwoordig een ‘hot topic’ en wordt algemeen beschouwd als een van de pijlers voor een energiesysteem dat volledig op…

Pondera’s Podium: Marjolein Pigge

Pondera werkt hard om duurzame energieprojecten een stapje vooruit te brengen. Het Pondera team bestaat uit junioren en senioren die met hun expertise en kennis een bijdrage leveren aan de energietransitie en het inzetten van natuurlijke hulpbronnen. In de serie Pondera’s Podium zetten we één van onze Ponderianen in de schijnwerpers door middel van een…

Pondera in de Top 250 Groeibedrijven

Op 1 juni 2021 publiceerde het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) voor de vijfde keer de Top 250 Groeibedrijven in Nederland. Pondera staat deze keer ook in deze Top als een van de 12 groeibedrijven in Gelderland. Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap en academisch directeur van ECE: “De bedrijven zijn vooruitstrevend in het ontwikkelen van nieuwe…

Nieuwe teamleider CBE: Egbert Jansen

Egbert Jansen is sinds 1 april 2021 teamleider van het team CBE dat zich met de Contractering, Bouw & Exploitatie van duurzame energieprojecten bezig houdt. Egbert volgt Angelique Strijker op die Pondera verlaten heeft. Egbert is sinds 2018 werkzaam bij Pondera. Afkomstig uit de aannemerij voelde hij zich meteen thuis bij het toentertijd kersverse team…

Pondera’s energieke uitdaging

De collega’s van Pondera gingen de strijd aan tegen het stilzitten en stimuleerden elkaar om kilometers te maken voor het goede doel. Want ook de Ponderianen zitten in deze tijden van lockdown noodgedwongen veel thuis. Om elkaar te motiveren om tóch te blijven bewegen, hebben we de 1000-Mile-Challenge in het leven geroepen. Teams van 4…

Pondera en Eneco sluiten raamwerkovereenkomst

Om de samenwerking tussen Pondera en Eneco te onderstrepen en vlotter te laten verlopen, heeft Pondera op initiatief van Eneco opnieuw een raamwerkovereenkomst afgesloten. Pondera en Eneco werken sinds enige jaren succesvol samen aan verschillende projecten, zoals Windpark Maasvlakte 2, Windpark Oranjepolder in Oosterhout en Windpark Nieuwe Waterweg. De overeenkomst ziet toe op allerlei werkzaamheden,…

Start bouw windturbines Windpark Fryslân

Het plaatsen van de windturbines van Windpark Fryslân is in maart 2021 gestart. Ook zijn intussen de stroomkabels voor het windpark in de bodem van het IJsselmeer aangelegd. Deze 15 cm dikke kabels werden op grote haspels naar het IJsselmeer gevaren. Op een speciaal ontworpen installatieplatform heeft een grote ploeg de kabels op twee meter…

Pondera aan de slag in Estland

Pondera gaat aan de slag in Estland. Voor het offshore windpark Saaremaa zetten wij onze expertise in de milieueffectrapportage in. Het windpark zal naar verwachting uit maximaal 100 turbines bestaan met een totaal vermogen van meer dan 1.000 MW. De voorbereidingen voor het Saaremaa Offshore Windpark zijn in 2015 gestart. In mei 2020 heeft de…

Het project Strekdammen

Eind 2020 hebben Pondera en Rebel met ABN AMRO de financiering voor het Windpark Strekdammen (WPS) afgerond. Pondera en Rebel zijn van plan in de monding van de Eemshaven twee GE windturbines te realiseren met een vermogen van in totaal 11 MW. Met de financial close achter de rug, hebben Pondera en Rebel in samenwerking…

Bouw Zonnepark Molenbosch in volle gang

De bouw van het Zonnepark Molenbosch in Oldeberkoop vordert gestaag, ondertussen liggen alle zonnepanelen van het zonnepark met een omvang van 2,4 hectare op hun plek. Ook de netaansluiting en het trafostation zijn reeds gerealiseerd. Na de start van de testfase wordt vanaf vrijdag 19 maart 2021 de eerste stroom van het zonnepark al aan…

Ontwikkeling van offshore wind in de VS

Nu de VS zich opnieuw hebben aangesloten bij het klimaatverdrag van Parijs, zien offshore windontwikkelaars in dat land de toekomst positief tegemoet. In dit nieuwe tijdperk kunnen de VS een enorme sprong voorwaarts maken en zelf binnen afzienbare termijn voorloper worden op het gebied van offshore windenergie. Pondera’s Martijn ten Klooster schetst zijn visie op…

Blog: Offshore wind in the US

US Offshore wind take-off In the last few months, a lot has been written on the potential take-off of offshore wind in the United States. Now that the US is ‘back in the game’ and is taking up on climate change by rejoining the Paris agreement, offshore wind developers foresee a bright short term future…

Meteorologische meetcampagne in Sharjah

Voor de Sharjah Electricity, Water & Gas Authority, het staatsbedrijf van het emiraat Sharjah in de Golf, zal Pondera een driejarige hightech meteorologische meetcampagne voeren. De meetcampagne wordt uitgevoerd met een klein netwerk van meteorologische stations, onder meer met bemonstering van windsnelheid en -richting, zonnestraling en uitgebreide stofmetingen. Het ontwerp is zo voorbereid dat de…

Net op zee Borssele

Sinds 2020 jaar zijn de twee hoogspanningsverbindingen Borssele Alpha en Beta in gebruik genomen. Net op zee Borssele transporteert twee keer 700 MW windenergie van het windenergiegebied Borssele op zee naar het landelijke hoogspanningsnet. In onderstaand filmpje zijn mooie beelden te zien van de aanleg van de twee platforms op zee, de zeekabels, landkabels en…

Strekdammen gradiëntmetingen

In de zomer van 2020 heeft Pondera de opdracht gekregen om een korte windmeetcampagne uit te voeren om het effect van het bestaande windpark Eemshaven op de windsnelheid te bepalen. Eerder dit jaar heeft Pondera Development het recht gekocht om 2 windturbines te bouwen bij het Nederlandse kustproject Strekdammen, net ten noorden van de Eemshaven.…

Positief advies Commissie m.e.r. Windpark Maasvlakte 2

De Commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies afgegeven voor het Milieueffectrapport van Windpark Maasvlakte 2. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Windpark Maasvlakte 2 waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Pondera heeft het MER, de benodigde onderzoeken en de vergunningsaanvragen…

ISO-certificering voor Pondera

Pondera is ISO-9001 gecertificeerd! De certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van Pondera Consult heeft op 18 november 2020 plaatsgevonden conform de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 9001:2015. Onze ISO-certificering strekt zich uit over onderzoek en advisering op het gebied van duurzame energie, klimaat, ruimtelijke ordening en milieu. Zo zorgen wij ervoor dat we altijd voldoen aan de…

Vergunning voor uitbreiding transformatorstation Wesselerbrink Enexis verleend

Om zonneparken en windparken in Overijssel aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk, willen netbeheerders Enexis en TenneT het bestaande elektriciteitsnetwerk versterken. Op verschillende plekken worden transformatorstations daarvoor aangepast en uitgebreid. In de gemeente Enschede zijn er diverse concrete zonneparkprojecten vergund of in procedure. Een uitbreiding van het transformatorstation Wesselerbrink is noodzakelijk om nieuwe projecten…

Visualisatie windpark WAP

Bestemmingsplannen Windparken Willem Annapolder en Landmanslust vastgesteld

De gemeenteraad van Kapelle heeft op 27 oktober 2020 de bestemmingsplannen voor Windpark Willem Annapolder en Windpark Landmanslust vastgesteld en het college heeft de benodigde vergunningen verleend. Voor dit project is al eerder een milieueffectrapport opgeleverd en een advies van de commissie m.e.r. gepubliceerd. Met deze besluiten is de weg vrijgemaakt voor de vervanging van…

Hyunjoo versterkt Pondera’s team in Korea

Ons Koreaanse team breidt zich verder uit: Hyunjoo Moon is toegetreden tot het team van Pondera in Seoul. Hij heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van windmetingen aan diverse windturbines. Hyunjoo zal zich inzetten als ingenieur duurzame energie bij offshore windparken. Wij vertrouwen erop dat Hyunjoo een grote bijdrage zal leveren aan ons team! Klik…

Windmetingen in Indonesië

Het Pondera team in Jakarta, onder leiding van Chandra Soemitro heeft onlangs de eerste LiDAR in Indonesië geplaatst. Onze collega Maarten Graveland vloog speciaal hiervoor naar Indonesië om het team in Jakarta te ondersteunen met het plaatsen en installeren van de LiDAR. Dat deze installatie net iets anders gaat dan in Nederland kunt u zien…

Pondera ondersteunt project Wind voor Buren

Pondera ondersteunt het project Wind voor Buren bij het uitvoeren van een windmeting. Wind voor Buren is een lokaal initiatief van de familie Kristen, de coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee is om twee windturbines te plaatsen nabij knooppunt Buren (A1/A35). Eén van de twee beoogde turbines wordt van de coöperatie…

Nieuw kantoor in Seoul

Op 1 september 2020 is Pondera’s nieuwe kantoor in Seoul geopend. In Korea bestaat zeer veel interesse in duurzame energie. Pondera zal haar Koreaanse klanten adviseren op het gebied van duurzame energie met de focus op offshore windenergieprojecten. Pondera heeft vanaf 2015 gespecialiseerde Europese adviesdiensten geleverd aan de Koreaanse offshore windmarkt. Pondera werkt al aan…

Windplan Groen onherroepelijk

Op 16 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het inpassingsplan en de vergunningen voor Windplan Groen. Als gevolg van de positieve uitspraak zijn het inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk en kan het windplan worden gebouwd. Pondera feliciteert de initiatiefnemers verenigd in Windkoepel Groen met de uitspraak. Met deze uitspraak is een volgende belangrijke mijlpaal op de weg naar realisatie behaald.

windopland

Beschikking SDE+ voor Windpark Agro-Wind Reusel toegekend door RVO

In de afgelopen (extra) SDE+ voorjaarsronde heeft Pondera namens Windpark Agro-Wind Reusel B.V. een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de SDE+ exploitatiesubsidie. RVO heeft onlangs besloten om de SDE+ subsidie toe te kennen aan dit project. Hiermee is de volgende stap richting realisatie van dit windpark gezet. Pondera feliciteert Windpark Agro-Wind Reusel B.V. met SDE+ beschikking!

Saba onderzoekt haalbaarheid van windenergie

Het openbaar bestuur van Saba, de Saba Electric Company (SEC) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verkennen de mogelijkheden om het aandeel van duurzame energie verder uit te breiden. Eén van de opties is windenergie. SEC heeft Pondera gecontracteerd om hiervoor een ​​haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek past in de ambities van…

windopland

Pondera, CE Delft en BRO aan de slag met Programma Energiehoofdstructuur

In samenwerking met CE Delft gaan BRO en Pondera onder de raamovereenkomst MER / RIP de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) uitvoeren. De effectanalyse is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Certificaat voor Haliade-X 12 MW

In juni 2020 heeft GE bekend gemaakt dat de Haliade-X 12 MW een voorlopig typecertificaat ontvangen heeft van DNV-GL. Hiermee is de meest krachtige turbine ter wereld een stap dichtbij de volledige typecertificering. Het gaat om het “IECRE Provisional RNA Component Certificate”, waarmee is aangetoond kan worden dat GE’s Haliade-X-prototype voldoet aan de hoogste veiligheids-…

Expert Meeting Stikstof

Projectoplossingen door of ondanks het nieuwe beleid?Een Expert Meeting zoals het bedoeld is. Pondera en ENVIR Advocaten Op 6 februari 2020 hebben Pondera en ENVIR Advocaten gezamenlijk een expert meeting georganiseerd, waarin uitgebreid is stilgestaan bij hét issue van de afgelopen maanden: de stikstofimpasse. Graag nemen we u even mee langs de sprekers en welke…

Pondera op Sustainability Career Event 2020

Op donderdag 6 februari was Pondera voor de tweede keer aanwezig op het Sustainability Career Event in Utrecht. Op dit jaarlijkse nationale carrière-evenement voor studenten en starters staat duurzaamheid centraal. Pondera’s stand op de bedrijvenmarkt werd bezocht door een kleine duizend studenten en starters. Hier konden ze meer leren over de werkzaamheden en projecten van…