Pondera is ISO-9001 gecertificeerd! De certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van Pondera Consult heeft op 18 november 2020 plaatsgevonden conform de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 9001:2015. Onze ISO-certificering strekt zich uit over onderzoek en advisering op het gebied van duurzame energie, klimaat, ruimtelijke ordening en milieu. Zo zorgen wij ervoor dat we altijd voldoen aan de hoogste norm.

EIK Certificering B.V. heeft de ISO-certificering uitgevoerd. Deze instelling is lovend over het aangetroffen kwaliteitsmanagementsysteem en de mentaliteit van Pondera’s medewerkers. Dit blijkt uit onderstaand citaat, afkomstig uit het verslag van de certificeringsinstelling: Tijdens het onderzoek is een solide opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) aangetroffen, voor een belangrijk deel uitgewerkt in een handboek waarin processen en de bijbehorende beheersmaatregelen zijn beschreven. Medewerkers zijn hoog opgeleid en zijn intrinsiek gedreven om kwaliteit te leveren. Uit de gevoerde gesprekken blijkt een open organisatiecultuur waarin medewerkers worden uitgedaagd kritisch te zijn en na te denken over verbetermogelijkheden.

De certificering past binnen de duurzame groei die Pondera de afgelopen jaren heeft laten zien. Eric Arends, partner bij Pondera, zegt hierover: “Onze klanten moeten altijd kunnen rekenen op tijdige en inhoudelijk goede adviezen en er op kunnen vertrouwen dat wij hen kunnen ondersteunen in het gehele traject om te komen tot het realiseren van duurzame energieopwekking en -distributie. Deze ISO-certificering is voor onze klanten een verzekering dat onze mensen een uniforme manier van werken hanteren om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen en continu te verbeteren.”

ISO-9001: dé norm op het gebied van kwaliteitsmanagement

Op het gebied van kwaliteitsmanagement is ISO-9001 een begrip. Deze internationaal erkende norm kan gezien worden als een belangrijke maatstaaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Een bedrijf dat ISO-9001 gecertificeerd is, kan aantonen dat het constant bezig is met kwaliteitsverbetering om zo de tevredenheid van klanten te verhogen. De ISO-9001 norm heeft daarom betrekking op het volledige werkproces. Daarbij wordt gecontroleerd of:

  • het bedrijf in staat is om te voldoen aan de wensen en eisen van klanten en andere belanghebbenden;
  • de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd;
  • alle processen en systemen gericht zijn op het continu verbeteren van de klanttevredenheid.

Trotse Ponderianen

We zijn erg trots op het behalen van deze kwaliteitsnorm die we beschouwen als een kroon op ons werk. We blijven continu verbeteren en innoveren, zodat we altijd het hoogst mogelijke niveau van dienstverlening kunnen bieden.