In dit tweede deel van onze vlogserie bezoekt Pondera’s reporter Joost de monding van de Eemshaven. Projectleider Jorden leidt ons rond op het terrein waar Windpark Strekdammen gerealiseerd wordt.

Op deze dag verwelkomen we de heipalen van ruim 30 meter hoog. De heimachines zullen deze vervolgens de grond in slaan, om zo een stevige fundering te vormen voor de twee te bouwen windturbines. Deze turbines kunnen straks zo’n 15.000 huishoudens van stroom voorzien.

Het oorspronkelijke idee was om de windturbines vanaf de vaargeul te bouwen, maar het nadeel daarvan is dat er zowel tijdens de bouw als voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden baggerwerkzaamheden nodig zijn. Daarom hebben Pondera en Rebel voor de gunstiger landbenadering gekozen.