Pertamina NRE en Pondera Development BV (Pondera) hebben op donderdag 21 april 2022 een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend over de ontwikkeling van windenergie in Indonesië. Hiermee zijn beide partijen overeengekomen zich te richten op samenwerking voor het ontwikkelen van windparken in meerdere regio’s. De samenwerking omvat zowel strategische en technische als commerciële aspecten.

Het MoU werd ondertekend door Dannif Danusaputro als CEO van Pertamina NRE en Eric Arends als vice-voorzitter van Pondera Group. Deze overeenkomst maakt deel uit van Pertamina NRE’s eerste stappen om haar groene energieportfolio uit te breiden, waaronder de ontwikkeling van windparken.

“Het potentieel voor windenergie in Indonesië is vrij groot. We zien dit potentieel als een zeer goede kans voor Pertamina NRE om te werken aan ons groene energieportfolio en tegelijkertijd de versnelling van de energietransitie in Indonesië te ondersteunen. Pertamina NRE is erg enthousiast over deze strategische samenwerking. We weten dat Pondera veel ervaring heeft met de ontwikkeling van windparken, vooral in Europa”, zei Dannif in zijn welkomstwoord.

Pondera heeft, als adviseur en ontwikkelaar van duurzame energie wereldwijd, een schat aan ervaring in het ontwikkelen van on- en offshore windprojecten in Europa en Azië. Tot nu toe is Pondera wereldwijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van meer dan 12 GW aan windenergieprojecten. “We voelen ons vereerd een ​​bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie in Indonesië. Samen met zonne-energie en aardwarmte zal windenergie een centrale rol spelen in de toekomstige energiemix van Indonesië. Door het combineren van de technische knowhow en de ontwikkelcapaciteit van beide partijen kunnen we Pertamina NRE ondersteunen bij het ontwikkelen van windparken in Indonesië”, aldus Eric.

Indonesië heeft een behoorlijk groot potentieel voor windenergie. Op basis van een studie uitgevoerd door het Onderzoeks- en Ontwikkelingsbureau van het Ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen (KESDM), zijn er verschillende locaties in Indonesië met potentieel voor de ontwikkeling van windenergiecentrales, waaronder de zuidkust van Java, Zuid-Sulawesi, Maluku en Oost-Nusa Tenggara, waar gemiddelde windsnelheden van 8 m/s kunnen worden bereikt in juni, juli en augustus.

Eric Arends (Pondera Group) en Dannif Danusaputro (Pertamina NRE)

De windparken die momenteel in Indonesië in bedrijf zijn, zijn onder meer een windpark van 75 MW in Sidrap en een windpark van 60 MW in Jeneponto. Beide windparken bevinden zich in de provincie Zuid-Sulawesi. Op basis van de National Energy Mix (BEN) is het de bedoeling dat windenergie in 2025 een capaciteit van 255 MW heeft bereikt. Met dit initiatief tot strategische partnerschap kan Pertamina NRE bijdragen aan het bereiken van de National Energy Mix-doelstelling van de Indonesische regering.

Leden van team Pondera Group en Pertamina NRE bij tekenceremonie MOU