Subsidieregeling SDE++ wordt in september opnieuw opengesteld

  Om de CO2 uitstoot te verminderen, maakt de Nederlandse overheid in 2024 een budget van € 11,5 miljard beschikbaar voor grootschalige duurzame (energie)projecten. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit een verwachte CO2-besparing van circa 4,7 megaton op in 2030. Van 10 september tot en met 10 oktober 2024 wordt de…

Het versnellen van de energietransitie in Indonesië: Verkennen van de kansen

  In 2016 werd Pondera actief in Indonesië, met het doel om de energietransitie in opkomende markten te versnellen. Indonesië heeft zich ten doel gesteld om in 2025 23% hernieuwbare energie in de energiemix te hebben. Hoewel de belangstelling van ontwikkelaars van hernieuwbare energie en de beschikbaarheid van financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden groot is, verloopt…

Pondera als trotse sponsor van Eco-Runner Team Delft aanwezig bij Designpresentatie Eco-Runner XIV 

  Op 28 februari 2024 heeft Eco-Runner Team Delft het ontwerp van de Eco-Runner XIV gepresenteerd. Pondera was als trotse sponsor hierbij aanwezig. Het Eco-Runner Team Delft is een team van gepassioneerde studenten van de Technische Universiteit Delft. Elk jaar ontwerpen zijn een zo efficiënt mogelijke auto op waterstof. Daarmee nemen zij deel aan de…

Pondera Consult sluit overeenkomst voor Wando Geumil Offshore Wind Project in Korea

  Pondera Consult heeft, samen met haar onderaannemers DWT en OutSmart, een overeenkomst gesloten met het Koreaanse bedrijf Yooshin Engineering Corporation voor het Wando Geumil Offshore Wind Project in Korea. Opdrachtgever Wando Geumil Offshore Wind Co. (SPC), waarvan KOEN (Korea South East Power Co. Ltd.) hoofdaandeelhouder is, heeft strategische adviesdiensten op het gebied van exploitatie…

Een revolutie in offshore-energie met SAR-technologie

  Op 25 januari 2024 vond de Geoawesomeness Meetup plaats, waarbij Erik Holtslag, Senior Adviseur Duurzame Energie bij Pondera, zijn expertise mocht delen. Erik vertelde tijdens dit webinar over de mogelijkheden van de combinatie Synthetic Aperture Radar (SAR) en Large Eddy Simulation (LES) in de offshore windenergiesector. GRASP is een Large Eddy Simulation-model ontwikkeld door…

De energietransitie in beeld

  Nederland zet grote stappen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben wij gewerkt aan de inhoud van verschillende infographics om de energietransitie in beeld te brengen.   De infographics…

Ontmoet onze nieuwe Ponderianen!

  Pondera verwelkomt weer 6 nieuwe teamleden die in december en in januari zijn gestart. Met hun specifieke kennis en ervaring zullen ze verschillende teams van Pondera versterken. Allemaal zijn ze gedreven om hun steentje bij te dragen aan de energietransitie. Wij stellen ze graag aan je voor.   Dong Khanh Linh is sinds december 2023…

Wij hebben weer nieuwe Ponderianen erbij!

  Pondera blijft groeien. De afgelopen maanden hebben we weer vijf nieuwe collega’s welkom mogen heten: Leila, Margo, Marieke, Cato en Edo. Wij stellen ze hieronder graag aan u voor.  Leila Siebke werkt als Adviseur Duurzame Energie in het Technisch Team. Ze is gedreven en draagt graag bij aan het leefbaarder maken van onze planeet.…

Bron: Unsplash

Drie manieren waarop bedrijven meer kunnen halen uit hun netaansluiting

    Het elektriciteitsnet van Nederland is vol. Op steeds meer plekken worden aanvragen voor netaansluitingen afgewezen. Dat is vervelend voor een bedrijf dat wil elektrificeren, want wachten op netuitbreidingen kan jaren duren. Door de hoge energieprijzen van de afgelopen jaren zijn de kosten voor netbeheerders gestegen. Dit wordt verrekend in de transportkosten. Daarnaast wordt…

Pondera breidt zich uit over de grenzen

  Ook ons internationale team blijft zich uitbreiden! We hebben de laatste maanden drie nieuwe collega’s in het buitenland mogen verwelkomen: Anneke in Indonesië, Truc in Vietnam en Gertjan in Finland. We stellen ze graag aan u voor. Anneke Julianita werkt als business developer op ons kantoor in Jakarta. Haar enthousiasme om de energietransitie in…

Nieuwste versie AERIUS verplicht om stikstofdepositie bouwproject te berekenen

  De AERIUS Calculator en de AERIUS Monitor zijn op donderdag 5 oktober 2023 geactualiseerd. Met deze tools kan de stikstofdepositie van activiteiten worden berekend. Voor elk bouwproject is het berekenen van de stikstofdepositie van belang voor toestemmingverlening. Na actualisatie van deze tools kan de uitkomst van de berekening veranderen, het is dus belangrijk de…

Pondera en Rebel Group werken samen aan een studie voor het Just Energy Transition Partnership (JETP) in Zuid-Afrika en Indonesië

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Rebel en Pondera opdracht gegeven voor een analyse en een implementatieplan waarmee Nederland richting kan geven aan de implementatie van het Just Energy Transition Partnership (JETP) in Zuid-Afrika en Indonesië. Pondera neemt de verantwoordelijkheid voor het Indonesische deel op zich en Rebel Group zal zich gaan concentreren op de…

Grote studie naar buisleidingnetwerk voor Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) opgeleverd

    Pondera heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verkennende studie uitgevoerd naar de huidige situatie van de buisleidingen van nationaal belang in Nederland. Buisleidingen vervoeren producten zoals aardgas en nodige zaken voor industrie. Er liggen tienduizenden kilometers aan buisleidingen door heel Nederland die cruciaal zijn voor de energie-infrastructuur…

Zonnepark Koegorspolder

Shell New Energies B.V. bouwt in Koegorspolder, ten zuiden van Terneuzen, één van de grootste zonneparken in Nederland. Dit park heeft een totale capaciteit van 71 MW, opgesplitst in twee delen. Het kleinere deel van 31 MW (Sluiskil) is aangesloten aan het bedrijfsnetwerk van kunstmestfabrikant Yara. Het andere gedeelte van 40 MW (Tractaatweg) sluit aan…

Programma Energie Hoofdstructuur (PEH)

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat heeft grote gevolgen voor het toekomstige energiesysteem. Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft op 3 juli 2023 het Nationaal Plan Energiesysteem en het Programma Energiehoofdstructuur gepresenteerd. Hierin staan de richtinggevende keuzes en het plan voor de benodigde ruimte voor een energiesysteem van 2050.   In opdracht van het…

Offshore windenergie in Indonesië – Studie & conferentie

  Pondera heeft opdracht gekregen van de EU, via het EU Climate Dialogues Project (EUCD’s), om het offshore windpotentieel in Indonesië te bestuderen en een internationale conferentie te organiseren over JETP en offshore windenergie. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal nauw contact worden onderhouden met relevante belanghebbenden, waaronder de Indonesische regering en het bedrijfsleven.…

Zonnepark Koegorspolder

    In Koegorspolder, ten zuiden van Terneuzen, is Shell één van de grootste zonneparken van Nederland aan het bouwen. Pondera is betrokken geweest bij de bouwbegeleiding en uitvoering. Het is voor Pondera het eerste project waar we voor alleen een zonnepark de bouwbegeleiding verzorgen.   Het zonnepark Koegorspolder heeft een capaciteit van in totaal…

Ontmoet onze vier nieuwe collega’s!

    De afgelopen maanden hebben we weer vier nieuwe collega’s mogen verwelkomen bij Pondera. We zijn erg blij dat ze bij ons zijn komen werken en laten u daarom graag kennismaken met Rinze, Renee, Eugene en Suzanne. Suzanne Klerx Suzanne werkt sinds mei 2023 bij Pondera. Ze ondersteunt onze buitenlandse kantoren met allerlei werkzaamheden…

Mogelijk maximale hoogte voor windturbines op zee

De afgelopen periode is er achter de schermen druk overlegd over het stellen van een grens aan de hoogte van windturbines. Een hoogtegrens zou het ontwikkel- en productieproces moeten stabiliseren en ruimte bieden voor een duurzamere werkwijze. Een werkgroep voor deze kwestie adviseert een maximumhoogte van 1000 voet, oftewel 305 meter, aan te houden voor…

Een dag op stap met Ton Huijben, sitemanager bij Pondera: “Je hoeft je geen moment te vervelen als je dit werk doet.”

    Op kantoor in Arnhem zul je Ton Huijben niet vaak treffen. Als sitemanager bij Pondera is Ton meer op de bouwplaats te vinden, waar hij voor grote energieprojecten als supervisor wordt ingezet.  Dit zijn vaak langlopende projecten die soms wel twee jaar kunnen duren. Tot begin dit jaar deed hij dat voor Energiepark…

Pondera en Etha Wind tekenen MOU om elkaar te ondersteunen bij de betrokkenheid bij offshore windprojecten op de Finse offshore en near shore markt

Van links naar rechts: Bastiaan Bor (Business Developer Pondera), Rae Lescelius (plaatsvervangend Hoofd van de Missie, Ambassade van Finland Kopenhagen), Bert van der Lingen (Vice-voorzitter NWEA), Hans Rijntalder (Voorzitter Pondera Groep), Eric Arends (Vice-voorzitter Pondera Groep), Arne Brandsma (plaatsvervangend Hoofd van de Missie van de Nederlandse Ambassade). Caroline Kullbäck (Etha Wind Managing Director), Marko Ekman…

Netten op Zee (IJver Alpha, Beta en Gamma en Nederwiek 1, 2 en 3)

Offshore windenergie gaat enorm groeien in de komende decennia. De routekaart 2030 laat alleen al 21 GW aan geïnstalleerd vermogen zien en de doelstelling voor 2050 is met 70 GW zeer ambitieus. Al deze windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Gezien de grote afstand tot de kust zijn hiervoor verschillende gelijkstroomverbindingen nodig van…

Openstelling SDE++ 2023

    Er wordt 8 miljard euro beschikbaar gesteld voor de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2023, zo meldt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie in een kamerbrief. Met de regeling ondersteunt de overheid duurzame energieprojecten en andere CO2-reducerende technieken. Als het volledige budget wordt benut, verwacht het kabinet…

Directiewisseling Pondera Consult

      Martijn ten Klooster volgt per 6 maart Sergej van de Bilt op als directeur van Pondera Consult. Sergej blijft werkzaam binnen Pondera als senior consultant en partner. Martijn neemt de dagelijkse leiding over van Sergej en vormt, samen met Paul Janssen als adjunct directeur, de nieuwe directie van Pondera Consult. In zijn…

Twee nieuwe gezichten bij Pondera!

    We zijn trots dat we in januari 2023 weer twee nieuwe collega’s mochten verwelkomen: Joann Smit en Roy van Alst. Wij stellen ze graag beiden aan u voor.   Joann Smit Joann heeft in de rol van communicatiespecialist een belangrijke functie bij de omgevingscommunicatie en is een waardevolle aanwinst voor het Marketing &…

Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder is met een capaciteit van 429 MW het grootste windproject dat tot op de dag van vandaag in Nederland gerealiseerd is op land en in het water van het IJsselmeer. Eigenlijk zijn het drie projecten die tezamen het Windpark Noordoostpolder vormen.   Projectleider Locatie Opdrachtgever Koepel Windenergie Noordoostpolder Land Nederland Start 01/01/2007

Windpark N33

Voor de Rijkscoördinatieregeling (RCR) Windpark N33 heeft Pondera de m.e.r.- en vergunningenprocedure verzorgd voor Yard Energy, Innogy (voorheen RWE) en het Ministerie van Economische Zaken. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan over Windpark N33 en geconcludeerd dat het besluit op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het Windpark N33…

Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Een groep agrariërs, verenigd in de Stichting Duurzame Energie Exloërmond, Windpark Oostermoer BV en Raedthuys Windenergie BV (Pure Energie,) heeft de krachten gebundeld om gezamenlijk een grootschalig windpark te realiseren in de Drentse Veenkoloniën. Pondera is ingeschakeld om de procedures voor het initiatief te begeleiden en de milieueffectrapportage te doorlopen voor het rijksinpassingsplan en de…

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân is een uniek en grootschalig windproject in het IJsselmeer dichtbij Breezanddijk op de Afsluitdijk. Het project met in totaal 89 Siemens Gamesa turbines en een geïnstalleerd vermogen van 383 MW is in december 2021 opgeleverd. De capaciteit per turbine is 4,3 MW (SWT-DD-130 wind turbine) met een diameter van 130 meter, een ashoogte…

Windpark Nijmegen-Betuwe

Misschien wel de moeder van alle coöperatieve windenergieprojecten in Nederland. De coöperatie Windpower Nijmegen heeft een windpark gerealiseerd in Nijmegen-Noord, langs de snelweg A15. Dit windpark bestaat uit 4 windturbines (een vijfde is planologisch mogelijk) en levert alweer sinds eind 2016 stroom. Pondera heeft de initiatiefnemer en betrokken overheden begeleid van planfase tot aan constructie…

Netaansluiting op zee Borssele

Met het wetsvoorstel Wind op Zee heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuw uitrolsysteem voor windenergie op zee in gang gezet. Een onderdeel hiervan is dat TenneT aangewezen is als de netbeheerder op zee. Voor de locaties (kavels) in het windenergiegebied Borssele, voor de Zeeuwse kust, wordt een transmissiesysteem op zee aangelegd voor aansluiting…

Windpark Westfrisia

Windpark Westfrisia B.V. heeft aan de Westfrisiaweg (N302) in de gemeente Medemblik een windpark, bestaande uit een vijftal windturbines ontwikkeld in 2019. Het initiatief kent een lange voorgeschiedenis en het voldoet aan de vereisten van een zogenaamde overgangsregeling van de Provincie Noord-Holland. Er is dan ook een Provinciaal inpassingsplan opgesteld onder de Provinciale coördinatieregeling. Pondera…

Windpark Zeewolde

Ontwikkelvereniging Zeewolde wil een windpark van circa 100 windturbines met bijbehorende civiele en elektrische voorzieningen realiseren in de provincie Flevoland. In het buitengebied van de gemeente Zeewolde staan momenteel 220 windturbines. De sanering van deze windturbines maakt onderdeel uit van het project. Windpark Zeewolde valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Pondera begeleide de m.e.r.-procedure, stelde de notitie…

Windpark Synergie (Uitbreiding windpark Nieuwleusen)

Voor Windpark Synergie, nabij de windparken Tolhuislanden en Nieuwleusen-West, heeft Pondera het MER en het bestemmingsplan verzorgd en onderzoek gedaan naar onder meer akoestiek, slagschaduweffecten, externe veiligheid, visualisaties en opbrengstberekeningen. Bijzonder in het proces voor het windpark was dat het MER nadrukkelijk is gebruikt om samen met initiatiefnemers en de omgeving te komen tot een…

MER PB Kavels Hollandse Kust Zuid

Voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) heeft Pondera een MER, Passende Beoordeling en een soortenlijst Flora- en faunawet opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. De stukken zijn opgesteld voor het kunnen nemen van kavelbesluiten voor vier kavels in het windenergiegebied op zee. Er is vooral aandacht besteedt aan ecologie (vogels, vleermuizen,…

Ampyx Power

Ampyx Power ontwikkelt een Airborne Wind Energy-systeem met een PowerPlane, een vast vliegtuig dat wind omzet in elektriciteit. De PowerPlane beweegt op een hoogte tot 450 meter waar de wind sterk en constant is. De technologie wordt momenteel getest in Nederland. Pondera heeft Ampyx geholpen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor hun demonstratieproject…

Windpark 15

Park 15 Logistics B.V., Park 15 Business B.V. en Lidl N.V. willen 4 windturbines ontwikkelen op bedrijventerrein Park 15 in de gemeente Overbetuwe. Pondera stelt hiervoor een m.e.r.-beoordeling, omgevingsvergunningaanvraag, flora- en faunawetontheffing en bestemmingsplanwijziging op. Bijzonder aan dit project is de ligging in het verlengde van windpark Nijmegen-Betuwe, het effect op gasleidingen en hoogspanningsverbindingen en…

Zonnepark De Grift (Nijmegen, A15)

Langs de snelweg A15 heeft de coöperatie Windpower Nijmegen het Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd. Het plan is om bij dit windpark, dat ook mede met ondersteuning van Pondera is ontwikkeld, een zonnepark van circa 5 hectare te realiseren. Het park levert met circa 17.000 zonnepanelen genoeg duurzame elektriciteit om 1.000 huishoudens per jaar te voorzien. Om…

Windpark Groen

In zuidelijke en oostelijk Flevoland vindt in verschillende deelgebieden opschaling van de bestaande solitaire windturbines en bestaande lijnopstellingen plaats. In oostelijk Flevoland, rondom Biddinghuizen en Dronten is dit deelgebied Groen. In dit deelgebied hebben de verschillende initiatiefnemers de handen inéén geslagen. Het plan bestaat uit één windopstellingen, bijna allemaal lokale initiatiefnemers in samenwerking met Windshare…

Windpark Staphorst

Windpark Bovenwind, ook wel Windpark Staphorst, bestaat uit 3 windturbines in de gemeente Staphorst, en heeft een opgesteld vermogen van circa 12 MW. Ontwikkelaar en eigenaar van het windpark is de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) die het windpark in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) heeft geïnitieerd. In 2017 heeft de…

Windpark Reusel

Pondera adviseert de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) vanaf het prille initiatief tot aan de definitieve vergunningen voor 11 windturbines van ca. 4,5 MW ten zuiden van Reusel en nabij de Belgische grens. De VHTAC bestaat alleen uit leden die nabij het windpark woonachtig zijn. Het is een volledig lokaal project dat dus ook…

Energiepark Pottendijk

Op één van de windlocaties in de gemeente Emmen is een windpark van 14 windturbines met een opgesteld vermogen van 50,5 MW en een zonnepark van 50 MW (90.000 zonnepanelen) ontwikkeld: samen is dit Energiepark Pottendijk. Pondera begeleidde de m.e.r. procedure voor het Energiepark en deed de vergunningaanvragen voor het windpark. Daarnaast verzorgde Pondera de…

Energielandgoed Wells Meer

In het Klimaatakkoord zijn doelstellingen vastgelegd voor het vormgeven van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en het realiseren van meer opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land, specifiek wind- en zonne-energie. Dit wordt uitgevoerd in dertig regionale energiestrategieën (RES), waarin gemeenten dit vraagstuk gezamenlijk oppakken. Voor de regio Noordoost Brabant heeft Pondera geholpen bij het…

RES Noordoost Brabant

In het Klimaatakkoord zijn doelstellingen vastgelegd voor het vormgeven van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en het realiseren van meer opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land, specifiek wind- en zonne-energie. Dit wordt uitgevoerd in dertig regionale energiestrategieën (RES), waarin gemeenten dit vraagstuk gezamenlijk oppakken. Voor de regio Noordoost Brabant heeft Pondera geholpen bij het…

Maasvlakte 2

Op de Tweede Maasvlakte zal vanaf 2023 een nieuw windpark bestaande uit 20 turbines gerealiseerd worden op het strand en op de dijken. Het is met ruim 100 MW aan opgesteld vermogen het eerste grotere project dat via een tender in de markt is gezet. De voorbereidingen voor deze tender zijn reeds gestart rond 2013.…

Stikstofdepositie zonder bouwvrijstelling: Net op zee Hollandse Kust (west Beta) mag door van de Raad van State

Eind 2021 zijn er verschillende besluiten genomen met betrekking tot het project ’Net op zee Hollandse Kust (west Beta)’. Tegen deze besluiten is een beroep ingesteld, ondermeer is als bezwaar geuit dat stikstofdepositie tijdens de aanleg van het project niet goed zou zijn beoordeeld. Op 21 september 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad…

In gesprek met Whiffle, het weerdata-bedrijf dat heel nauwkeurig kan modelleren

Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van TU Delft. Simpel gezegd is Whiffle een weerdata-bedrijf dat zeer nauwkeurig het weer kan modelleren op heel kleine schaal. Dit doet Whiffle met het door hen zelf ontwikkelde model GRASP. Pondera’s Kyra de Haan en Mark Rijntalder gingen in gesprek met Bob Meijer en Adriaan Derksen over hun nieuwste innovatie.

Batterijen: geld verdienen met prijsschommeling

Steeds meer bedrijven hebben er één, nog meer bedrijven overwegen er een te nemen: een batterij. Nu er steeds meer windmolens en zonnepanelen elektriciteit op het net zetten, wordt het steeds uitdagender om op ieder moment van de dag vraag en aanbod in balans te houden. Batterijen kunnen daarbij helpen, maar de business case kan complex en uitdagend zijn, vertellen Jeroen de Veth, Jim Quik en Mark Rijntalder van Pondera Consult.

Maak kennis met onze nieuwe collega’s!

Ons team blijft groeien, de laatste maanden hebben we maar liefst vijf nieuwe collega’s mogen verwelkomen: Enriko, Gitte, Floris, Manuela en Linh. Hieronder stellen onze kersverse Ponderianen zich voor. Enriko Weijers Enriko is sinds augustus 2022 Financieel Manager bij Pondera. Hij heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan als accountant, controller en financieel manager. Zijn…

Pondera Geo Energy participeert in onderzoek naar waterstofopslag in zoutcavernes

In opdracht van het Ministerie van EZK gaat een consortium van bedrijven onder de naam H2C3 (H2 Cavern Conglomerate Combination) onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van waterstofopslag in Nederlandse zoutcavernes. Dit is een project in het kader van onderzoeksvraag KEM-28 van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw. KEM-28 houdt zich bezig met de kwantificering van korte en…

Drie nieuwe gezichten bij Pondera

De afgelopen maanden hebben weer drie nieuwe collega’s zich aangesloten bij het steeds groeiende Pondera-team. Varildo, Mark en Egbert stellen zich hieronder kort voor. Varildo Vaseur Varildo werkt als adviseur duurzame energie bij het team Contractering, Bouw en Exploitatie. Hij begon zijn loopbaan in Suriname en is gespecialiseerd in projecten op het gebied van zonne-energie.…

Schone energie? Ondersteun burgerinitiatieven

De energietransitie is onvermijdelijk en veel mensen willen schone energie. Toch kan het schuren bij omwonenden als er een windturbine geplaatst worden in de nabijheid van hun woning. Geluid en slagschaduw kunnen bij sommigen voor stress en ergernis zorgen. Prof. Dr. Gundula Hübner doet onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van duurzame energiebronnen. “iedereen heeft een andere beleving van de energietransitie. Wij willen door middel van empirisch onderzoek begrijpen waarom de een het accepteert en de ander er ontstemd over is”.

Pondera innoveert met off-grid productie van waterstof op zee

Industrie, energiebedrijven en de overheid, allemaal willen ze een energiemix met waterstof. De plannen zijn groot, in 2030 moet er 8 gigawatt aan waterstof geproduceerd worden in Nederland. Om de ontwikkelingen te versnellen, ondertekenden Sif Group, KCI the engineers, GE Renewable Energy en Pondera in mei 2022 een Memorandum of Understanding’ (MoU) voor een haalbaarheidsstudie naar off-grid productie van waterstof op zee.

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-besluiten omgevingsvergunning windpark IJsselwind Zutphen ter inzage

Burgerinitiatief IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Twee windturbines zijn van IJsselwind en één turbine is van waterschap Rijn en IJssel. Voor het project is eerder een ruimtelijk procedure doorlopen, zijn een milieueffectrapportage en bestemmingsplan vastgesteld door…

Pondera viert jubileumfeest

Pondera bestaat dit jaar alweer 15 jaar. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Op 9 juni nodigden we onze relaties uit in de Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem, om samen met ons het glas te heffen. Het was erg gezellig om elkaar weer in het echt te zien en met een lekker hapje…

Pondera tekent samen met Sif Group, KCI the engineers en GE Renewable Energy een MoU voor een haalbaarheidsstudie naar de productie van groene waterstof op zee

Met het AmpHytrite-project willen de partijen grip krijgen op de complexiteit van een gecentraliseerde offshore en off-grid eenheid voor de productie van groene waterstof op zee. De productie-unit wordt gefaseerd gebouwd en in gebruik genomen. Uiteindelijk moet het project bijdragen aan betaalbare grootschalige productie van groene waterstof op zee, om zo decarbonisatie te ondersteunen en…

Pertamina NRE en Pondera zetten eerste stappen voor de ontwikkeling van windparken in Indonesië

Pertamina NRE en Pondera Development BV (Pondera) hebben op donderdag 21 april 2022 een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend over de ontwikkeling van windenergie in Indonesië. Hiermee zijn beide partijen overeengekomen zich te richten op samenwerking voor het ontwikkelen van windparken in meerdere regio’s. De samenwerking omvat zowel strategische en technische als commerciële aspecten. Het…

Pondera’s team blijft groeien

Pondera blijft zich uitbreiden: intussen hebben we weer vijf nieuwe collega’s mogen verwelkomen. De kersverse Ponderianen Mark, Desiree, Jeroen, Sergio en Richelle stellen zich aan jullie voor. Mark Rijntalder Mark is werkzaam als Adviseur Duurzame Energie bij het team Data-analyse en Modellering.  Door zijn afstudeerstages bij zowel Pondera als Eneco is zijn interesse in duurzame…

Pondera zet unieke weertechnologie van Whiffle in om het complexe gedrag van de wind beter te modelleren

Pondera heeft een licentieovereenkomst gesloten met Whiffle om gebruik te maken van het innovatieve GRASP-model (GPU-Resident Atmospheric Simulation Platform). Dit model maakt gebruik van Graphics Processing Units (GPU’s) voor het uitvoeren van LES (Large Eddy Simulation)-weersimulaties en stelt gebruikers in staat om windstudies uit te voeren op zeer hoge resoluties. Hiermee kunnen lokale weer- en…

Handreiking lokale normering windenergie: een hulpmiddel voor lokale overheden die verder willen met wind!

In juni 2021 stelde De Raad van State de landelijke milieunormen buiten werking. Veel gemeenten worstelen sindsdien met de vraag: hoe nu gaan we nu verder met windenergie? Om die reden heeft de Provincie Zuid Holland in samenwerking met enkele gemeenten in de Rotterdamse Stadsregio en Milieudienst Rijnmond (DCMR) een handreiking opgesteld voor lokale overheden…

Pondera verzorgt selectieproces en toestemmingstraject voor ‘uitzetten van windturbineverlichting’

De vaak hinderlijke obstakelverlichting van windturbines boven de 150 meter mag ‘s nachts vaker uit. De verlichting schakelt dan alleen in als een vliegtuig een windpark nadert. Hiervoor wordt een detectiesysteem gebruikt. De eerste detectiesystemen zijn inmiddels getest en voldoen aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat betekent dat in meer windparken…

Financial close voor Windpark Bovenwind

Eind november 2021 heeft Windpark Bovenwind een financial close bereikt en is de final notice to proceed verstrekt aan windturbinefabrikant ENERCON en aannemer Van den Heuvel. Mede door de inzet van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) en het waterschap WDO Delta en de prettige samenwerking met de ASN Bank, kon deze mijlpaal in een…

Pondera geeft opdracht voor MER en bestemmingsplan terug aan gemeente Barendrecht

De gemeente Barendrecht werkt al enkele jaren aan de voorbereidingen voor de mogelijke realisatie van windenergie rondom knooppunt Vaanplein. Voor het opstellen van het bestemmingsplan ondersteunt Pondera de gemeente. Recent is door de gemeente besloten ook een m.e.r. procedure te doorlopen en in december heeft Pondera opdracht gekregen om de MER op te stellen. Parallel…

Contract windturbines Duiven getekend

Eind oktober 2021 heeft Waterschap Rijn en IJssel het leveringscontract en het onderhoudscontract voor twee E-138 EP3 E2 windturbines van Enercon ondertekend. Deze windturbines, met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 8,4 MW, zullen naar verwachting voor eind 2023 worden geplaatst op het terrein van de rioolwaterzuivering op het bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Hiermee kunnen beide…

Directiewisseling Pondera Consult

Pondera bestaat ruim 14 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf van zo’n 70 mensen in binnen- en buitenland. De energietransitie brengt een veelheid aan complexe onderwerpen met zich mee. Om op toekomstige ontwikkelingen te kunnen blijven inspelen, is besloten de organisatie anders in te richten. De huidige directeuren van Pondera Consult, Eric…

Een frisse start in een vernieuwd kantoor

Pondera in Arnhem heeft een metamorfose ondergaan. Op 25 oktober 2021 namen we onze intrek in het nieuwe kantoor naast Arnhem CS. De open uitstraling, de frisse kleuren en een combinatie van open en gesloten werkruimtes zorgen voor een inspirerende en comfortabele werkomgeving. Uiteraard hebben we gekozen voor duurzame materialen en ergonomisch verantwoord meubilair. Het…

Herstelplan en -besluiten voor windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding ter inzage

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over Windpark Delfzijl Zuid. In die uitspraak zijn de bepalingen in paragrafen 3.2.3 van het Activiteitenbesluit en 3.2.3 van de Activiteitenregeling buiten toepassing gesteld, waardoor ze niet meer als toetsingskader gesteld mogen worden (ook bekend als het ‘Nevele-arrest’). Dat…

De rioolwaterzuivering als energiehub

Pondera doet voor de Unie van Waterschappen onderzoek naar een duurzame oplossing om rioolwaterzuiveringsinstallaties minder afhankelijk te maken van het elektriciteitsnet. Dit heeft geleid tot idee van een Smart Energy Hub. Op een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan een elektrolyse-systeem geplaatst worden dat groene waterstof produceert. Gecombineerd met een windturbine en/of een zonnepark kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo samen…

Pondera beoordeelt prestatie van bestaande windparken

Om de prestatie van bestaande windparken te beoordelen en specifiek te bekijken of een windpark z’n beoogde energieopbrengst behaalt, heeft Pondera een methode ontwikkeld voor het opstellen van een zogenaamde ‘Post-Construction Assessment’. Met deze methode analyseert Pondera SCADA-data van het windpark (een elektronisch logboek van meet-en statuswaarden per windturbine), en berekent vervolgens wat de ideale,…

Blog: Van energieproducent naar energiehub

Met de energietransitie in volle gang wordt het energienet van Nederland steeds zwaarder belast. Hierdoor kan in sommige regio’s duurzame energie maar beperkt aan het net geleverd worden en ontstaan barrières voor het realiseren van nieuwe duurzame-energieprojecten. Dat effect staat ook bekend als zogenaamde curtailment. Om verder te kunnen verduurzamen, zijn creatieve oplossingen nodig waarbij…

Pondera neemt deel aan online Handelsmissie van Nederland naar Vietnam

Op donderdag 16 september 2021 nam Pondera mee deel aan de online Handelsmissie en maakte kennis met verschillende interessante Vietnamese organisaties. Pondera ziet Vietnam als een sterke potentiële groeimarkt voor duurzame energie. Sinds 2017 spant onze organisatie zich in om een ​​belangrijke speler te worden op de Vietnamese energiemarkt. De Handelsmissie vond online plaats, aangezien…

Hans Rijntalder (Pondera, right) and Koen Burgers (SolarDuck, left) sign memorandum

Pondera en SolarDuck ondertekenen overeenkomst voor de ontwikkeling van 555 MWp offshore zonne-energieprojecten

  Pondera en SolarDuck, een belangrijke speler op de markt van drijvende offshore zonne-energie, hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend over de ontwikkeling van 555 MWp aan offshore zonne-energieprojecten in de komende jaren. De bedrijven zijn van plan om deze projecten tussen 2023 en 2025 te ontwikkelen. De projecten op korte termijn zullen in Nederland…

Pondera’s Podium: afstudeeronderzoek Tom Herfs

Sinds juni 2021 werkt Tom Herfs bij Pondera. Binnen het team Milieu en Ruimte houdt Tom zich als junior adviseur duurzame energie bezig met onder andere haalbaarheidsonderzoeken en GIS-analyses. Tom heeft extra affiniteit met de sociaal-maatschappelijke aspecten van hernieuwbare energieprojecten. In 2020 heeft hij zijn master Science, Management & Innovation behaald. Zijn afstudeeronderzoek ging over…

Blog: De veiligheid van windturbines

Het is gelukkig een zeldzaamheid, maar ook windturbines kunnen zodanig kapotgaan, dat ze een risico vormen voor de veiligheid van de omgeving. Je kunt je er iets bij voorstellen: het afbreken van een (deel van een) rotorblad, het omvallen van de toren of het naar beneden vallen van de gondel. Hoewel ongelukken bijna nooit voorkomen…

Windturbinecontract WP Bovenwind getekend

Eind juni 2021 heeft de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst het leveringscontract voor drie E-138 EP3 E3 windturbines van Enercon ondertekend voor Windpark Bovenwind. Een primeur, want dit zijn de eerste windturbines van dit type die wereldwijd gebouwd gaan worden. Pondera heeft namens de coöperatie de aanbesteding begeleid en de contractering van Enercon succesvol afgerond. In…

Versterking van het contract-team

Mark van Doorn is sinds 1 mei 2021 in dienst van Pondera en werkzaam binnen team CBE, dat zich bezighoudt met de Contractering, Bouw & Exploitatie van duurzame energieprojecten. Mark is al sinds 2000 actief werkzaam in de windindustrie en heeft zijn ervaring opgedaan bij Lagerwey, Harakosan, XEMC Darwind en de laatste 7 jaren wederom…

Start realisatie Windplan Groen

De realisatie van Windplan Groen is gestart. De eerste bestaande windturbines in het gebied worden inmiddels verwijderd (gesaneerd) en op 28 mei 2021 is het officiële startschot gegeven voor de bouw. Die begint met de realisatie van het hoogspanningsstation aan het Olsterpad. Windplan Groen is een initiatief in zuidoost Flevoland, in de gemeente Dronten. Het…

Blog: Betekenis uitspraak Raad van State over windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding / Nevele Arrest

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen woensdag 30 juni uitspraak gedaan in Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (zie hier voor de uitspraak) en het ‘Nevele-arrest’. De uitspraak is niet onopgemerkt gebleven in de media. Maar wat betekent de uitspraak nu werkelijk voor de ontwikkeling van windparken; moeten alle projecten ‘on hold’? En…

Partnerschappen: Doorslaggevende factor om offshore windenergie in Korea te versnellen

Zuid-Koreaanse ambities voor de duurzame energietransitie Zuid-Korea heeft de afgelopen jaren een reeks masterplannen voor duurzame energie aangekondigd en het doel gesteld om in 2030 20% van de energie op te wekken met duurzame energiebronnen. In lijn hiermee benadrukte president Moon de ambitie van Korea om de huidige 124,5 MW geïnstalleerd vermogen aan offshore windenergie…

Studenten Utrecht Universiteit ronden onderzoek af naar alternatieven energieopslag

Vijf enthousiaste studenten van de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement aan de Utrecht Universiteit, hebben in samenwerking met Pondera een antwoord proberen te geven op de vraag welke energieopslagtechnieken kansen kunnen bieden voor Nederlandse windprojecten. Energieopslag is tegenwoordig een ‘hot topic’ en wordt algemeen beschouwd als een van de pijlers voor een energiesysteem dat volledig op…

Pondera’s Podium: Marjolein Pigge

Pondera werkt hard om duurzame energieprojecten een stapje vooruit te brengen. Het Pondera team bestaat uit junioren en senioren die met hun expertise en kennis een bijdrage leveren aan de energietransitie en het inzetten van natuurlijke hulpbronnen. In de serie Pondera’s Podium zetten we één van onze Ponderianen in de schijnwerpers door middel van een…

Pondera in de Top 250 Groeibedrijven

Op 1 juni 2021 publiceerde het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) voor de vijfde keer de Top 250 Groeibedrijven in Nederland. Pondera staat deze keer ook in deze Top als een van de 12 groeibedrijven in Gelderland. Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap en academisch directeur van ECE: “De bedrijven zijn vooruitstrevend in het ontwikkelen van nieuwe…

Nieuwe teamleider CBE: Egbert Jansen

Egbert Jansen is sinds 1 april 2021 teamleider van het team CBE dat zich met de Contractering, Bouw & Exploitatie van duurzame energieprojecten bezig houdt. Egbert volgt Angelique Strijker op die Pondera verlaten heeft. Egbert is sinds 2018 werkzaam bij Pondera. Afkomstig uit de aannemerij voelde hij zich meteen thuis bij het toentertijd kersverse team…

Pondera’s energieke uitdaging

De collega’s van Pondera gingen de strijd aan tegen het stilzitten en stimuleerden elkaar om kilometers te maken voor het goede doel. Want ook de Ponderianen zitten in deze tijden van lockdown noodgedwongen veel thuis. Om elkaar te motiveren om tóch te blijven bewegen, hebben we de 1000-Mile-Challenge in het leven geroepen. Teams van 4…

Pondera ondersteunt Deddens bij overname Energiepark Pottendijk

Eind 2020 heeft Shell de projectrechten van Energiepark Pottendijk volledig overgenomen van projectontwikkelaar Deddens. Pondera heeft een actieve rol gespeeld om deze overname mogelijk te maken. Door deze overeenkomst komen de bouw  en realisatie van het energiepark een grote stap dichterbij. Het project kent voor Pondera een lange voorgeschiedenis. Om de verkoop van Energiepark Pottendijk…

Pondera en Eneco sluiten raamwerkovereenkomst

Om de samenwerking tussen Pondera en Eneco te onderstrepen en vlotter te laten verlopen, heeft Pondera op initiatief van Eneco opnieuw een raamwerkovereenkomst afgesloten. Pondera en Eneco werken sinds enige jaren succesvol samen aan verschillende projecten, zoals Windpark Maasvlakte 2, Windpark Oranjepolder in Oosterhout en Windpark Nieuwe Waterweg. De overeenkomst ziet toe op allerlei werkzaamheden,…

Start bouw windturbines Windpark Fryslân

Het plaatsen van de windturbines van Windpark Fryslân is in maart 2021 gestart. Ook zijn intussen de stroomkabels voor het windpark in de bodem van het IJsselmeer aangelegd. Deze 15 cm dikke kabels werden op grote haspels naar het IJsselmeer gevaren. Op een speciaal ontworpen installatieplatform heeft een grote ploeg de kabels op twee meter…

Pondera aan de slag in Estland

Pondera gaat aan de slag in Estland. Voor het offshore windpark Saaremaa zetten wij onze expertise in de milieueffectrapportage in. Het windpark zal naar verwachting uit maximaal 100 turbines bestaan met een totaal vermogen van meer dan 1.000 MW. De voorbereidingen voor het Saaremaa Offshore Windpark zijn in 2015 gestart. In mei 2020 heeft de…

Het project Strekdammen

Eind 2020 hebben Pondera en Rebel met ABN AMRO de financiering voor het Windpark Strekdammen (WPS) afgerond. Pondera en Rebel zijn van plan in de monding van de Eemshaven twee GE windturbines te realiseren met een vermogen van in totaal 11 MW. Met de financial close achter de rug, hebben Pondera en Rebel in samenwerking…

Bouw Zonnepark Molenbosch in volle gang

De bouw van het Zonnepark Molenbosch in Oldeberkoop vordert gestaag, ondertussen liggen alle zonnepanelen van het zonnepark met een omvang van 2,4 hectare op hun plek. Ook de netaansluiting en het trafostation zijn reeds gerealiseerd. Na de start van de testfase wordt vanaf vrijdag 19 maart 2021 de eerste stroom van het zonnepark al aan…

Ontwikkeling van offshore wind in de VS

Nu de VS zich opnieuw hebben aangesloten bij het klimaatverdrag van Parijs, zien offshore windontwikkelaars in dat land de toekomst positief tegemoet. In dit nieuwe tijdperk kunnen de VS een enorme sprong voorwaarts maken en zelf binnen afzienbare termijn voorloper worden op het gebied van offshore windenergie. Pondera’s Martijn ten Klooster schetst zijn visie op…

Blog: Offshore wind in the US

US Offshore wind take-off In the last few months, a lot has been written on the potential take-off of offshore wind in the United States. Now that the US is ‘back in the game’ and is taking up on climate change by rejoining the Paris agreement, offshore wind developers foresee a bright short term future…

Meteorologische meetcampagne in Sharjah

Voor de Sharjah Electricity, Water & Gas Authority, het staatsbedrijf van het emiraat Sharjah in de Golf, zal Pondera een driejarige hightech meteorologische meetcampagne voeren. De meetcampagne wordt uitgevoerd met een klein netwerk van meteorologische stations, onder meer met bemonstering van windsnelheid en -richting, zonnestraling en uitgebreide stofmetingen. Het ontwerp is zo voorbereid dat de…

Net op zee Borssele

Sinds 2020 jaar zijn de twee hoogspanningsverbindingen Borssele Alpha en Beta in gebruik genomen. Net op zee Borssele transporteert twee keer 700 MW windenergie van het windenergiegebied Borssele op zee naar het landelijke hoogspanningsnet. In onderstaand filmpje zijn mooie beelden te zien van de aanleg van de twee platforms op zee, de zeekabels, landkabels en…

Strekdammen gradiëntmetingen

In de zomer van 2020 heeft Pondera de opdracht gekregen om een korte windmeetcampagne uit te voeren om het effect van het bestaande windpark Eemshaven op de windsnelheid te bepalen. Eerder dit jaar heeft Pondera Development het recht gekocht om 2 windturbines te bouwen bij het Nederlandse kustproject Strekdammen, net ten noorden van de Eemshaven.…

Positief advies Commissie m.e.r. Windpark Maasvlakte 2

De Commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies afgegeven voor het Milieueffectrapport van Windpark Maasvlakte 2. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Windpark Maasvlakte 2 waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Pondera heeft het MER, de benodigde onderzoeken en de vergunningsaanvragen…

ISO-certificering voor Pondera

Pondera is ISO-9001 gecertificeerd! De certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van Pondera Consult heeft op 18 november 2020 plaatsgevonden conform de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 9001:2015. Onze ISO-certificering strekt zich uit over onderzoek en advisering op het gebied van duurzame energie, klimaat, ruimtelijke ordening en milieu. Zo zorgen wij ervoor dat we altijd voldoen aan de…

Vergunning voor uitbreiding transformatorstation Wesselerbrink Enexis verleend

Om zonneparken en windparken in Overijssel aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk, willen netbeheerders Enexis en TenneT het bestaande elektriciteitsnetwerk versterken. Op verschillende plekken worden transformatorstations daarvoor aangepast en uitgebreid. In de gemeente Enschede zijn er diverse concrete zonneparkprojecten vergund of in procedure. Een uitbreiding van het transformatorstation Wesselerbrink is noodzakelijk om nieuwe projecten…

Visualisatie windpark WAP

Bestemmingsplannen Windparken Willem Annapolder en Landmanslust vastgesteld

De gemeenteraad van Kapelle heeft op 27 oktober 2020 de bestemmingsplannen voor Windpark Willem Annapolder en Windpark Landmanslust vastgesteld en het college heeft de benodigde vergunningen verleend. Voor dit project is al eerder een milieueffectrapport opgeleverd en een advies van de commissie m.e.r. gepubliceerd. Met deze besluiten is de weg vrijgemaakt voor de vervanging van…

Hyunjoo versterkt Pondera’s team in Korea

Ons Koreaanse team breidt zich verder uit: Hyunjoo Moon is toegetreden tot het team van Pondera in Seoul. Hij heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van windmetingen aan diverse windturbines. Hyunjoo zal zich inzetten als ingenieur duurzame energie bij offshore windparken. Wij vertrouwen erop dat Hyunjoo een grote bijdrage zal leveren aan ons team! Klik…

Windmetingen in Indonesië

Het Pondera team in Jakarta, onder leiding van Chandra Soemitro heeft onlangs de eerste LiDAR in Indonesië geplaatst. Onze collega Maarten Graveland vloog speciaal hiervoor naar Indonesië om het team in Jakarta te ondersteunen met het plaatsen en installeren van de LiDAR. Dat deze installatie net iets anders gaat dan in Nederland kunt u zien…

Pondera ondersteunt project Wind voor Buren

Pondera ondersteunt het project Wind voor Buren bij het uitvoeren van een windmeting. Wind voor Buren is een lokaal initiatief van de familie Kristen, de coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee is om twee windturbines te plaatsen nabij knooppunt Buren (A1/A35). Eén van de twee beoogde turbines wordt van de coöperatie…

Nieuw kantoor in Seoul

Op 1 september 2020 is Pondera’s nieuwe kantoor in Seoul geopend. In Korea bestaat zeer veel interesse in duurzame energie. Pondera zal haar Koreaanse klanten adviseren op het gebied van duurzame energie met de focus op offshore windenergieprojecten. Pondera heeft vanaf 2015 gespecialiseerde Europese adviesdiensten geleverd aan de Koreaanse offshore windmarkt. Pondera werkt al aan…

Windplan Groen onherroepelijk

Op 16 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het inpassingsplan en de vergunningen voor Windplan Groen. Als gevolg van de positieve uitspraak zijn het inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk en kan het windplan worden gebouwd. Pondera feliciteert de initiatiefnemers verenigd in Windkoepel Groen met de uitspraak. Met deze uitspraak is een volgende belangrijke mijlpaal op de weg naar realisatie behaald.

windopland

Beschikking SDE+ voor Windpark Agro-Wind Reusel toegekend door RVO

In de afgelopen (extra) SDE+ voorjaarsronde heeft Pondera namens Windpark Agro-Wind Reusel B.V. een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de SDE+ exploitatiesubsidie. RVO heeft onlangs besloten om de SDE+ subsidie toe te kennen aan dit project. Hiermee is de volgende stap richting realisatie van dit windpark gezet. Pondera feliciteert Windpark Agro-Wind Reusel B.V. met SDE+ beschikking!

Saba onderzoekt haalbaarheid van windenergie

Het openbaar bestuur van Saba, de Saba Electric Company (SEC) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verkennen de mogelijkheden om het aandeel van duurzame energie verder uit te breiden. Eén van de opties is windenergie. SEC heeft Pondera gecontracteerd om hiervoor een ​​haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek past in de ambities van…

windopland

Pondera, CE Delft en BRO aan de slag met Programma Energiehoofdstructuur

In samenwerking met CE Delft gaan BRO en Pondera onder de raamovereenkomst MER / RIP de integrale effectenanalyse (IEA) voor het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) uitvoeren. De effectanalyse is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Certificaat voor Haliade-X 12 MW

In juni 2020 heeft GE bekend gemaakt dat de Haliade-X 12 MW een voorlopig typecertificaat ontvangen heeft van DNV-GL. Hiermee is de meest krachtige turbine ter wereld een stap dichtbij de volledige typecertificering. Het gaat om het “IECRE Provisional RNA Component Certificate”, waarmee is aangetoond kan worden dat GE’s Haliade-X-prototype voldoet aan de hoogste veiligheids-…

Expert Meeting Stikstof

Projectoplossingen door of ondanks het nieuwe beleid?Een Expert Meeting zoals het bedoeld is. Pondera en ENVIR Advocaten Op 6 februari 2020 hebben Pondera en ENVIR Advocaten gezamenlijk een expert meeting georganiseerd, waarin uitgebreid is stilgestaan bij hét issue van de afgelopen maanden: de stikstofimpasse. Graag nemen we u even mee langs de sprekers en welke…

Pondera op Sustainability Career Event 2020

Op donderdag 6 februari was Pondera voor de tweede keer aanwezig op het Sustainability Career Event in Utrecht. Op dit jaarlijkse nationale carrière-evenement voor studenten en starters staat duurzaamheid centraal. Pondera’s stand op de bedrijvenmarkt werd bezocht door een kleine duizend studenten en starters. Hier konden ze meer leren over de werkzaamheden en projecten van…