Martijn ten Klooster volgt per 6 maart Sergej van de Bilt op als directeur van Pondera Consult. Sergej blijft werkzaam binnen Pondera als senior consultant en partner. Martijn neemt de dagelijkse leiding over van Sergej en vormt, samen met Paul Janssen als adjunct directeur, de nieuwe directie van Pondera Consult. In zijn nieuwe rol zal Martijn zich vooral gaan richten op klantrelaties, terwijl Paul het aanspreekpunt blijft voor de interne organisatie. Hieronder lichten Martijn en Sergej het besluit toe.

 

Over zijn beslissing om zijn functie als algemeen directeur na twee jaar neer te leggen, vertelt Sergej het volgende: “Het was een lastig besluit, maar ik denk wel het juiste voor zowel mijzelf als voor Pondera. Vooropgesteld, leiding mogen geven aan een super mooi bedrijf, dat ik mede heb mogen opzetten, voelt als een eer. Maar ik vraag veel van mezelf, soms misschien wel te veel. Dat betekende dat ik steeds meer werkte en steeds minder tijd had voor wat ik ook belangrijk vind. Eén daarvan is tijd doorbrengen met mijn grote trots, mijn zoontjes Pepijn en Benjamin van 5 en 7. En toen ik merkte dat ik voor mijn gevoel te vaak met werk bezig was en er andere dingen voor opzij moest zetten, heb ik mijn twijfels geuit. Ik geloof niet dat je een bedrijf vol enthousiasme kunt runnen, als je er zelf twijfels bij hebt. Daarna is het snel gegaan, ook omdat er een oplossing met Martijn voorhanden was natuurlijk. Ik ga nu weer meer projectwerk doen als senior adviseur, iets waar ik veel energie van krijg. En daarnaast heb ik nog duizend-en-een ideeën voor de organisatie, de tijd zal leren wat mijn pad kruist.”

Martijn over zijn nieuwe rol: “Ik ben ongeveer tegelijkertijd met Sergej in 2008 bij Pondera begonnen. Samen met Hans en Eric hebben we het bedrijf vanaf de start mogen opbouwen tot wat het nu is. De overgang van Hans en Eric naar Sergej en Paul tijdens de coronajaren was voor hen geen gemakkelijke opgave. Dat hebben Sergej en Paul samen echt goed opgepakt. Ik heb met iedereen goede gesprekken gehad over deze nieuwe rol, dat geeft me het vertrouwen dat ik samen met Paul en alle collega’s een superleuke opdracht heb in de aansturing van Pondera. Mijn passie en betrokkenheid ligt in het werken aan de steeds sneller lopende duurzame transitie. Als Pondera staan we vooraan bij complexe en steeds veranderende, nieuwe opgaves. Ik wil graag mensen, zowel binnen als buiten Pondera, daarvoor enthousiast maken en houden. De komende tijd ga ik vooral graag in gesprek over hoe we dat alsmaar beter kunnen doen!”

De aandeelhouders en het managementteam van Pondera Consult zijn blij in Martijn een goede opvolger te hebben gevonden en wensen Sergej, Martijn en Paul heel veel succes met het voortzetten van de ambities van Pondera.

Senior Adviseur Duurzame Energie / Partner

View details