Op 16 september 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het inpassingsplan en de vergunningen voor Windplan Groen. Als gevolg van de uitspraak zijn het inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk en kan het windplan worden gebouwd. Pondera feliciteert de initiatiefnemers verenigd in Windkoepel Groen met de uitspraak. Met deze uitspraak is een volgende belangrijke mijlpaal op de weg naar realisatie behaald.

Windplan Groen is een initiatief in Zuid-Oost Flevoland. Het bestaat uit 90 windturbines en is met 300-400 MW één van de grootste windparken in Nederland. Het windpark is een samenwerking tussen een groot aantal lokale initiatiefnemers en energiebedrijf Pure Energie en biedt ruimte aan participatie voor bewoners in het buitengebied waar de turbines worden gerealiseerd. Als onderdeel van het project worden tientallen bestaande windturbines in het gebied verwijderd.

Voor de initiatiefnemers heeft Pondera het MER en de vergunningaanvragen opgesteld.

De uitspraak van de Raad van State is hier te vinden: https://www.raadvanstate.nl/@122484/201908358-1-r1/.

Bron: winplangroen.nl