Voor de Sharjah Electricity, Water & Gas Authority, het staatsbedrijf van het emiraat Sharjah in de Golf, zal Pondera een driejarige hightech meteorologische meetcampagne voeren.

De meetcampagne wordt uitgevoerd met een klein netwerk van meteorologische stations, onder meer met bemonstering van windsnelheid en -richting, zonnestraling en uitgebreide stofmetingen.

Het ontwerp is zo voorbereid dat de apparatuur, gecentreerd rond een van airconditioning voorziene LiDAR-container, flexibel is en opnieuw kan worden ingezet in de regio met het hoogste potentieel van Sharjah.

Onderdeel van het pakket is ook een kennisoverdracht- en trainingsprogramma en een testfaciliteit voor hernieuwbare technologieën. Het algemene doel van de campagne is om meer inzicht te krijgen in het potentieel van de binnenvlaktes van Sharjah voor grootschalige uitrol van zonne- en windparken.

Pondera-directeur Eric Arends: ‘Pondera is verheugd dat SEWA de opdracht heeft gekregen om deze waardevolle metingen op zo’n uitdagende plek uit te voeren. Na een gedegen ontwerpproces kunnen we nu beginnen met het inkopen en monteren van de meting apparatuur en voorbereiden op uitrol onder vrij extreme omstandigheden. Dit project draagt ​​bij aan de missie van Pondera om iedereen betaalbare duurzame energie te bieden.