Om de samenwerking tussen Pondera en Eneco te onderstrepen en vlotter te laten verlopen, heeft Pondera op initiatief van Eneco opnieuw een raamwerkovereenkomst afgesloten. Pondera en Eneco werken sinds enige jaren succesvol samen aan verschillende projecten, zoals Windpark Maasvlakte 2, Windpark Oranjepolder in Oosterhout en Windpark Nieuwe Waterweg.

De overeenkomst ziet toe op allerlei werkzaamheden, van initiatiefase tot en met de bouw van verschillende duurzame energieprojecten. Denk daarbij aan het opstellen van haalbaarheidsscan, het voorbereiden van vergunningsaanvragen en het ondersteunen van het aanbestedingstraject voor de contractering van de verschillende projecten. Dankzij een raamwerkovereenkomst heeft Eneco meer zekerheid over de beschikbaarheid en prijs van de diensten van Pondera. En voor Pondera biedt het meer zekerheid. “We werken nu al een paar jaar met plezier samen met Eneco. Een dergelijke raamovereenkomst helpt om die samenwerking door te ontwikkelen naar een partnerschap” aldus Hans Rijntalder, directeur van Pondera.