Pondera’s Joost Sissingh heeft deelgenomen aan de Nederlandse handelsmissie naar de Baltische Staten. Dit bezoek aan Estland, Letland en Litouwen stond in het teken van offshore windenergie en vond plaats van 10 tot 14 april 2022. Samen met een delegatie van Nederlandse bedrijven bezocht Joost de hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius. Een volgepakt programma waarin Pondera uitgebreid kennis heeft kunnen maken met drie verschillende landen met elk hun eigen aanpak, kansen en uitdagingen op het gebied van de ontwikkeling van windenergie.

De Baltische Staten hebben forse ambitie voor wat betreft de realisatie van (offshore) windenergie. Deze ambitie wordt door de actuele situatie in Oekraïne nog eens extra aangewakkerd. Het gevoel van urgentie om onafhankelijk te worden van olie, gas en elektriciteit uit Rusland is overal voelbaar. Een goed windklimaat (de potentie voor offshore windenergie binnen de EEZ-zones van de Baltische Staten wordt op maar liefst 26 GW geschat) en de ondiepe wateren maken de Baltische Staten tot een zeer geschikt gebied voor het opwekken van offshore windenergie.

Alle drie de landen bevinden zich momenteel in een voorbereidende fase om offshore wind verder te ontwikkelen. Tijdens de succesvolle handelsmissie zijn veel contacten gelegd met overheden, netbeheerders, projectontwikkelaars en lokale adviesbureaus. Er lijkt voldoende interesse te bestaan om Pondera’s specifieke kennis en ervaring voor offshore wind en netaansluiting in te zetten in de Baltische Staten. Met onze expertise met betrekking tot onder meer locatiestudies, milieueffectrapportages, tenders, due diligence en technische diensten, zoals windmeetcampagnes en opbrengstberekeningen, kunnen wij projectontwikkelaars, overheden en netbeheerders helpen de energietransitie te versnellen.

Afbeelding met lucht, buiten, outdoor-object, windmolen
Automatisch gegenereerde beschrijving
Bron: Nederlandse ambassasde in Riga