Pondera heeft een licentieovereenkomst gesloten met Whiffle om gebruik te maken van het innovatieve GRASP-model (GPU-Resident Atmospheric Simulation Platform). Dit model maakt gebruik van Graphics Processing Units (GPU’s) voor het uitvoeren van LES (Large Eddy Simulation)-weersimulaties en stelt gebruikers in staat om windstudies uit te voeren op zeer hoge resoluties. Hiermee kunnen lokale weer- en stromingsfenomenen, die mogelijk impact hebben op de energieproductie van windturbines, zeer nauwkeurig worden berekend.

Het model houdt rekening met bekende verschijnselen zoals zog- en blockage-effecten, land-zee-interactie, impact van gebouwen, vegetatie en golven. Het model biedt een oplossing voor locaties waar de wind moeilijker te voorspellen is, zoals grote windparken waar conventionele zog-modellen tekortschieten of windparken in gebieden waar veel turbulentie wordt verwacht. Met het GRASP-model is er voor windparken minder onzekerheid in het voorspellen van de jaarlijkse energieopbrengst, het optimaliseren van windparkopstellingen en een beter begrip van het lokale windklimaat. 

Erik Holtslag, Business Developer Pondera: “We werken al sinds 2018 prettig samen met Whiffle. Voor het eerst bij het project Hollandse Kust (noord). Met het GRASP-model kunnen wij onze klanten nog beter ondersteunen op het gebied van het modelleren van windstroming, turbulentie en zogeffecten. Al in de eerste reeks projecten waar we het GRASP-model hebben toegepast, is het begrip van de atmosfeer verbeterd. Dit leidt tot een betere P90-energieopbrengst en een gedetailleerder windparkontwerp.”

Remco Verzijlbergh, directeur Operations van Whiffle: “We zijn blij dat we Pondera mogen verwelkomen als klant om hen te ondersteunen in het beschikbaar maken van LES-technologie. Veel locaties voor windparken hebben te maken met effecten van obstakels en naburige windenergieprojecten die de productie beïnvloeden. Dankzij de hoge resolutie van het GRASP-model kan Pondera het gedrag van de wind in complexe windparken nog beter modelleren.”