Om zonneparken en windparken in Overijssel aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk, willen netbeheerders Enexis en TenneT het bestaande elektriciteitsnetwerk versterken. Op verschillende plekken worden transformatorstations daarvoor aangepast en uitgebreid.

In de gemeente Enschede zijn er diverse concrete zonneparkprojecten vergund of in procedure. Een uitbreiding van het transformatorstation Wesselerbrink is noodzakelijk om nieuwe projecten aan te kunnen sluiten. Enexis heeft Pondera gevraagd te ondersteunen om de benodigde uitbreiding van transformatorstation Wesselerbrink vergund te krijgen.

Voor de realisatie van een middenspanningsinstallatie en uitbreiding van het terrein heeft Pondera de aanvraag omgevingsvergunning met een afwijking van het geldende bestemmingsplan opgesteld. De omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is op 29 augustus 2020 verleend en is inmiddels onherroepelijk. Wij feliciteren Enexis met het bereiken van deze mijlpaal. Enexis is voortvarend begonnen met de (voorbereidende werkzaamheden voor) bouw om tijdig de uitbreiding gereed te hebben.

Pondera ondersteunt netbeheerder Enexis bij diverse projecten voor de uitbreiding van de netcapaciteit in noord en oost Nederland.