SVG 1

Pondera levert MER en Passende Beoordeling op voor Hollandse Kust (west)

Pondera Consult  |  28 December 2020

Voor de kavelbesluiten voor Hollandse Kust (west) kavel VI en VII, waarvoor in 2021 tenders gepland staan, heeft Pondera het onderzoek afgerond.

Het Milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling (PB) zijn opgesteld in opdracht van de ministeries van EZK, LNV, BZK en I&W. In de onderzoeken is bekeken wat het effect is als er maximaal 1560 MW aan windenergie in het windenergiegebied gerealiseerd wordt. Omdat het windenergiegebied meer ruimte biedt dan noodzakelijk is voor deze opgave, is bekeken welke gebieden binnen het windenergiegebied geschikt zijn voor de twee kavels. Met name het ecologische effect van aanleg en exploitatie van de windturbines hebben aandacht gekregen, naast uiteraard het effect op bestaand gebruik van het gebied zoals door visserij, scheepvaart en mijnbouw. Volgens planning worden de windparken in kavel VI en VII in 2025-2026 in gebruik genomen. 

Voor meer informatie:

Maarten Jaspers Faijer

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Maarten Jaspers Faijer

Sergej van de Bilt

Directeur / PartnerMeer over Sergej van de Bilt

Laat een opmerking achter

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten