Vergunning verleend voor windturbine Landtong Rozenburg

Na een intensief voorbereidingstraject is deze week de vergunning verleend voor de windturbine op de Landtong bij Rozenburg. De gemeente Rotterdam en de bevoegde gezagen (Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat) hebben op 4 september 2023 de definitieve besluiten verleend voor de bouw van één windturbine op de Landtong in Rozenburg. Foto’s: visualisaties windturbine Landtong Rozenburg. Het…