Financierbaar wind- en zonrapport

Windmetingen zijn fundamentele aspecten in elk windenergieproject. De betrouwbaarheid van de resultaten van windmetingen zijn essentieel voor de economische successen van de investeringen. Doordat Pondera een geaccrediteerd en gecertificeerd bedrijf is (DIN EN ISO/IEC 17025:2005) hebben wij het vermogen om onze klanten belangrijke informatie te verschaffen. Pondera voorspelt energieopbrengsten, identificeert mogelijke uitdagingen en geeft aanbevelingen hoe hier mee om te gaan. In het beoordelingsproces wordt rauwe winddata gecheckt en geanalyseerd door middel van geavanceerde computersoftware. Er wordt een digitaal model van het plangebied gecreƫerd. Dit model wordt gevalideerd door bestaande data over de lokale windcondities en wordt dan vervolgens onderworpen aan verdere berekeningen. Voor het modelleren van complexe gebieden wordt CFD software (3D calculations) toegepast.

Pondera brengt windpatronen in kaart en produceert fysieke flowmodellen van bepaalde windparken. Deze worden gebruikt om de meest ideale positie voor de windturbines te bepalen. Voor klanten die een bestaand windpark willen kopen, biedt Pondera een expert opinie met betrekking tot de kwaliteit van de bestaande windenergie-opbrengstrapporten. De expert wind- en opbrengstbeoordelingen worden geaccepteerd voor financieringsdoeleinden door banken over de hele wereld.