In gesprek met Whiffle, het weerdata-bedrijf dat heel nauwkeurig kan modelleren

Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van TU Delft. Simpel gezegd is Whiffle een weerdata-bedrijf dat zeer nauwkeurig het weer kan modelleren op heel kleine schaal. Dit doet Whiffle met het door hen zelf ontwikkelde model GRASP. Pondera’s Kyra de Haan en Mark Rijntalder gingen in gesprek met Bob Meijer en Adriaan Derksen over hun nieuwste innovatie.

Batterijen: geld verdienen met prijsschommeling

Steeds meer bedrijven hebben er één, nog meer bedrijven overwegen er een te nemen: een batterij. Nu er steeds meer windmolens en zonnepanelen elektriciteit op het net zetten, wordt het steeds uitdagender om op ieder moment van de dag vraag en aanbod in balans te houden. Batterijen kunnen daarbij helpen, maar de business case kan complex en uitdagend zijn, vertellen Jeroen de Veth, Jim Quik en Mark Rijntalder van Pondera Consult.

Maak kennis met onze nieuwe collega’s!

Ons team blijft groeien, de laatste maanden hebben we maar liefst vijf nieuwe collega’s mogen verwelkomen: Enriko, Gitte, Floris, Manuela en Linh. Hieronder stellen onze kersverse Ponderianen zich voor. Enriko Weijers Enriko is sinds augustus 2022 Financieel Manager bij Pondera. Hij heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan als accountant, controller en financieel manager. Zijn…

Pondera Geo Energy participeert in onderzoek naar waterstofopslag in zoutcavernes

In opdracht van het Ministerie van EZK gaat een consortium van bedrijven onder de naam H2C3 (H2 Cavern Conglomerate Combination) onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van waterstofopslag in Nederlandse zoutcavernes. Dit is een project in het kader van onderzoeksvraag KEM-28 van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw. KEM-28 houdt zich bezig met de kwantificering van korte en…

Ondertekening van Pondera – Pertamina studie naar geïntegreerde productie van offshore windenergie en groene waterstof in Indonesië

JAKARTA – Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE) en Pondera Development BV (Pondera) hebben dinsdag (30 augustus) in Nusa Dua, Bali, een gezamenlijke studieovereenkomst (JSA) ondertekend voor de ontwikkeling van geintegreerde productie van offshore windenergie en groene waterstof. De ondertekening werd verricht door de Chief Executive Officer (CEO) van Pertamina NRE Dannif Danusaputro en Eric Arends…

Drie nieuwe gezichten bij Pondera

De afgelopen maanden hebben weer drie nieuwe collega’s zich aangesloten bij het steeds groeiende Pondera-team. Varildo, Mark en Egbert stellen zich hieronder kort voor. Varildo Vaseur Varildo werkt als adviseur duurzame energie bij het team Contractering, Bouw en Exploitatie. Hij begon zijn loopbaan in Suriname en is gespecialiseerd in projecten op het gebied van zonne-energie.…

Schone energie? Ondersteun burgerinitiatieven

De energietransitie is onvermijdelijk en veel mensen willen schone energie. Toch kan het schuren bij omwonenden als er een windturbine geplaatst worden in de nabijheid van hun woning. Geluid en slagschaduw kunnen bij sommigen voor stress en ergernis zorgen. Prof. Dr. Gundula Hübner doet onderzoek naar maatschappelijke acceptatie van duurzame energiebronnen. “iedereen heeft een andere beleving van de energietransitie. Wij willen door middel van empirisch onderzoek begrijpen waarom de een het accepteert en de ander er ontstemd over is”.

Pondera innoveert met off-grid productie van waterstof op zee

Industrie, energiebedrijven en de overheid, allemaal willen ze een energiemix met waterstof. De plannen zijn groot, in 2030 moet er 8 gigawatt aan waterstof geproduceerd worden in Nederland. Om de ontwikkelingen te versnellen, ondertekenden Sif Group, KCI the engineers, GE Renewable Energy en Pondera in mei 2022 een Memorandum of Understanding’ (MoU) voor een haalbaarheidsstudie naar off-grid productie van waterstof op zee.

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-besluiten omgevingsvergunning windpark IJsselwind Zutphen ter inzage

Burgerinitiatief IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Twee windturbines zijn van IJsselwind en één turbine is van waterschap Rijn en IJssel. Voor het project is eerder een ruimtelijk procedure doorlopen, zijn een milieueffectrapportage en bestemmingsplan vastgesteld door…

Pondera en SEWA ondertekenen MOU

Pondera en SEWA tekenen MOU om de ontwikkeling van wind- en zonneparken in Sharjah mogelijk te maken

Op 9 mei jl. hebben Hans Rijntalder, voorzitter van Pondera en H.E. Saeed Sultan Al Suwaidi, voorzitter van SEWA (Sharjah Electricity, Water & Gas Authority), in Arnhem een MOU getekend voor een langdurige samenwerking voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in Sharjah. SEWA is het staatsbedrijf van het emiraat Sharjah. De intentieverklaring is bijzonder,…

Pondera viert jubileumfeest

Pondera bestaat dit jaar alweer 15 jaar. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Op 9 juni nodigden we onze relaties uit in de Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem, om samen met ons het glas te heffen. Het was erg gezellig om elkaar weer in het echt te zien en met een lekker hapje…

Pondera tekent samen met Sif Group, KCI the engineers en GE Renewable Energy een MoU voor een haalbaarheidsstudie naar de productie van groene waterstof op zee

Met het AmpHytrite-project willen de partijen grip krijgen op de complexiteit van een gecentraliseerde offshore en off-grid eenheid voor de productie van groene waterstof op zee. De productie-unit wordt gefaseerd gebouwd en in gebruik genomen. Uiteindelijk moet het project bijdragen aan betaalbare grootschalige productie van groene waterstof op zee, om zo decarbonisatie te ondersteunen en…

Pertamina NRE en Pondera zetten eerste stappen voor de ontwikkeling van windparken in Indonesië

Pertamina NRE en Pondera Development BV (Pondera) hebben op donderdag 21 april 2022 een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend over de ontwikkeling van windenergie in Indonesië. Hiermee zijn beide partijen overeengekomen zich te richten op samenwerking voor het ontwikkelen van windparken in meerdere regio’s. De samenwerking omvat zowel strategische en technische als commerciële aspecten. Het…

Pondera’s team blijft groeien

Pondera blijft zich uitbreiden: intussen hebben we weer vijf nieuwe collega’s mogen verwelkomen. De kersverse Ponderianen Mark, Desiree, Jeroen, Sergio en Richelle stellen zich aan jullie voor. Mark Rijntalder Mark is werkzaam als Adviseur Duurzame Energie bij het team Data-analyse en Modellering.  Door zijn afstudeerstages bij zowel Pondera als Eneco is zijn interesse in duurzame…

Pondera zet unieke weertechnologie van Whiffle in om het complexe gedrag van de wind beter te modelleren

Pondera heeft een licentieovereenkomst gesloten met Whiffle om gebruik te maken van het innovatieve GRASP-model (GPU-Resident Atmospheric Simulation Platform). Dit model maakt gebruik van Graphics Processing Units (GPU’s) voor het uitvoeren van LES (Large Eddy Simulation)-weersimulaties en stelt gebruikers in staat om windstudies uit te voeren op zeer hoge resoluties. Hiermee kunnen lokale weer- en…

Handreiking lokale normering windenergie: een hulpmiddel voor lokale overheden die verder willen met wind!

In juni 2021 stelde De Raad van State de landelijke milieunormen buiten werking. Veel gemeenten worstelen sindsdien met de vraag: hoe nu gaan we nu verder met windenergie? Om die reden heeft de Provincie Zuid Holland in samenwerking met enkele gemeenten in de Rotterdamse Stadsregio en Milieudienst Rijnmond (DCMR) een handreiking opgesteld voor lokale overheden…

Pondera verzorgt selectieproces en toestemmingstraject voor ‘uitzetten van windturbineverlichting’

De vaak hinderlijke obstakelverlichting van windturbines boven de 150 meter mag ‘s nachts vaker uit. De verlichting schakelt dan alleen in als een vliegtuig een windpark nadert. Hiervoor wordt een detectiesysteem gebruikt. De eerste detectiesystemen zijn inmiddels getest en voldoen aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat betekent dat in meer windparken…