Commissie m.e.r. geeft positief toetsingsadvies voor windpark Nieuwe Waterweg

De commissie m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies gegeven voor het MER windpark Nieuwe Waterweg. Een groep van drie initiatiefnemers is voornemens een windenergieproject te realiseren langs de Nieuwe Waterweg nabij Hoek van Holland in de gemeente Rotterdam. Het voornemen telt 8 windturbines met een gezamenlijk opgesteld vermogen van circa 24 MW. Pondera Consult heeft het MER en de Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld en adviseerde de initiatiefnemer in het vergunningenproces. Het advies van de commissie is hier te lezen. Meer informatie over het project is te vinden via www.windparknieuwewaterweg.nl

Visualisatie Windpark Nieuwe Waterweg Voorkeursvariant uitkijkpunt Maeslantkering